Ovih dana u Makedoniji aktuelan je incident između funkcionera Demokratske unije za integraciju (DUI) i policije, koji je, prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, samo udario u specijalno vozilo - "pauk".

Ono što je učinilo ovaj incident dodatno interesantnim za javnost jeste to što je funkcioner DUI-a Albanac, a policijska službenica je Makedonka.

Izveštavanje o događajima varira od jednog do drugog medija. Neki pišu da je policajka bila samo verbalno napadnuta, a priča je išla i dotle da je bila pretučena.

Prema službenom saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, ona je bila samo verbalno napadnuta, a fizička povreda je naneta udaranjem u vozilo.

Javnost, naravno, je besno reagovala na takvo objavljivanje. Ovo nije novost za MUP. U prošlosti, dok je na vlasti bio VMRO DPMNE, za smrt Martina Noskoskog je bilo rečeno da se "spetljao u kabal" i tako umro. Još jednom, nakon što su se dogodile masovni protesti „Protiv policijske brutalnosti“ u 2011. godini, MVR se angažovao i pronašao optuženog za ubistvo koji je sada u zatvoru. Isto tako, za novinara Vladu Tanevskog, tokom njegove zatvorske kazne, saopšteno je da je izvršio "samoubistvo" i "udavio se u kantici vode".

Ali u ovom tekstu se neće govoriti o načinu na koji Ministarstvo unutrašnjih poslova tretira javnost, već o načinu na koji mediji informišu o međuetničkim incidentima.

Dželal Hodžić, dugogodišnji građanski aktivista, kolumnista, a u poslednjem periodu angažovan kao zamenik direktora Agencije za ostvarivanje prava zajednica, kaže da se mediji kod nas dele na profesionalne i propagandističke medije.

- Profesionalni mediji rade u skladu sa novinarskim pravilima i poštuju etiku u obaveštenju. Uloga medija je da obaveštavaju javnost, a kada se prate novinarske pravila i etika za obaveštavanje u zavisnosti od situacije, medij pravilno završava svoj zadatak - kaže Hodžić.

Prema Hodžiću, problem je u propagandističkim medijima, za koje je rekao da su značajan dio medijske scene u Makedoniji, a čije neprofesionalno obaveštavanje o međuetničkim incidentima ima ozbiljno negativan uticaj u našem društvu.

- Propagandistički mediji ne vode se javnim interesom, već drugim interesima. Nivo i ovaj način neprofesionalnog obaveštavanja o interetničkim incidentima ima za cilj da proizvede primitivni nacionalizam, da u nekim slučajevima stvori tenzije ili konflikte u društvu, da u nekoj situaciji stvori politički problem, a nekad jednostavno imaju potrebu za pažnjom, gledanošću i klikom - kaže Hodžić.

Hodžić smatra da vrlo često propagandistički mediji određene incidente koji nemaju etničke motive, već potpuno druge, predstavljaju međuetničkim u cilju zadovoljavanja svojih propagandističkih namjera.

- I kada dva momka u pubertetu, potpuno slučajno iz različitih etničkih zajednica, potuku se zbog simpatije, to bi predstavljali propagandistički mediji kao interetnički incident. U poslednjoj deceniji, mnogi propagandistički mediji bili su instrumenti centara moći, koji su kreirali primitivni nacionalizam, međuetničku tenziju i konfliktne situacije u društvu - zaključio je Hodžić.

Politikolog Pavel Doneski, koji je urednik portala "Makedonija365", kaže da je ovo obaveštavanje od strane medija posledica etničke razdeljenosti u društvu.

- Postoje česte situacije u kojima mediji izveštavaju jednostrano o interetničkim incidentima, odnosno isključivo kroz etničku prizmu, a nekada čak i za događaje koji nemaju nikakvu etničku dimenziju predstavljaju ih takvom, svesno ili nesvesno. Primjera ima na desetine i u medijima koji izveštavaju na makedonskom jeziku i onima na albanskom, kao i u medijima koji izveštavaju na dva jezika. Smatam da je to direktna posledica društvenih i političkih uslova u kojima je država, u jednom podeljenom društvu po mnogim osnovama, a etnička (nažalost) je jedna od izraženijih - kaže Doneski.

Iskra Manojloska, Novatv.mk, BalkanPres