Već nekoliko dana hadezeovska agentura instalirana u opskurne portale koji ponavljaju identičnu priču koju pričaju Čović i kompanija, zbog čega se postavlja pitanje potrebe postojanja tih megafona, trubi o federalizaciji i muslimaniji. Bez mogućnosti za dijalog unutar dijela teritorija koji kontroliše HDZ, zbog čega se opravdano može zaključiti da tu i ne postoji stvarna demokratija već je plural mišljenja zamijenjen hrvatskim nacionalističkim ketmanom, oni su se okrenuli izmišljanju muslimanije.

Teza od koje su pošli takvi nacionalistički trubaduri se sastoji u tome da Hrvati moraju imati svoj entitet jer im prijeti radikalni islam uvezen među Bošnjake. Naredna teza kojom su pokušali obmotati svoju entitetsku tužbalicu jeste da BiH od Daytona i jeste federalna država, samo što sada treba biti još federalnija. Za potrebe ovakvog nastupa unajmili su i nekoliko statista iz reda srpskog naroda koje dojučerašnji Jasenovac nije spriječio da planiraju i izmišljaju sutrašnju muslimaniju.

Neugodna situacija iskrsnula je činjenicom da su odgovorili mnogi Bošnjaci, etiketirani kao ljevičari, građani, komunisti, ali nikako i nipošto uklopivi u sliku radikaliziranih vehabija koji prave nekakvu džamahiriju. Pao je tako pokušaj hadezeovskih propagandista da Bošnjacima dobace priču o federalizmu, kao da su mentalni komarci, pričom o džamahiriji u onom trenutku kada se pokazalo da organi reda i sigurnosti kao i sve agencije koje se bave nadležnim poslovima su suzbile, hapsile, osuđivale sve oblike radikalnog djelovanja, terorističkog udruživanja i slično. Drugim riječima, i institucije i inteligencija su prezentirali veću spremnost za suzbijanje radikalnih ideja nego li su hrvatski nacionalisti s obje strane granice učinili u slučaju, sada već potpuno otvorenog, bujanja ustaštva.

Zbog čega je pokrenuta priča koja nikad nije imala šansu da dobije ikakvu recepciju; odgovor će se potražiti u nekim drugim sokacima kojim gazi Dragan Čović, skriven od vlastitog naroda koji u veoma maloj izlaznosti pokazuje šta misli o njemu.

Sa ili bez trećeg entiteta, cilj HDZ-a jeste kontroliranje teritorije, novca i ugušivanje bilo kakve druge političke opcije. HDZ koji je navikao da ucjenama dobija ministarstva, pozicije, firme itd je nesumnjivo i ovaj put naciljao neki interes koji želi pridobiti sebi. Možda se odgovor krije u jednom intervjuu Dženana Đonlagića, koji je nažalost prošao nedovoljno zapaženo, a koji zaključuje: "Ono što se predlaže Zakonom o šumama jeste da FBiH bude vlasnik šuma a da se nižim nivoima, odnosno kantonima i općinama da pravo korištenja po ugovornom odnosu između FBIH i nižih nivoa vlasti. Ono što HDZ zagovara da pravo vlasništva što je državna imovina se isknjiži iz viših nivoa i da se vlasništvo šuma uknjiži na niže nivoe vlasti". Najjednostavnije rečeno, HDZ želi da kontroliše šume. Drugi sporni zakon jeste Zakon o igrama na sreću. SDA je pomogla Čoviću, kao i uvijek, da dobije ono što želi.

Federalizacija tako zadobija svoj smisao kao ucjena za prolazak zakona koji odgovaraju Draganu Čoviću. Ako zakoni prođu, entitet će postati tema za jučer.

Hrvati u BiH ništa neće dobiti od dva navedena zakona. Stoga se priča o federalizmu i prijetnja o demonskom muslimanu sa sabljom pokazuje kao metod zastrašivanja i discipliniranja poznat još od Marulićeve Judite. Postoji cijela povijest iscenacija, bilo književnih, bilo publicističkih, o neprijatelju koji navire. Ni to nije jedini metod kojim HDZ vraća vlastiti narod u daleku prošlost, arhaizirajući politički i društveni diskurs.

Naime, samo pozivanje na teritoriju, golu i obraslu, ispresjecanu očajnim putevima, sadističko je iživljavanje upravo nad Hrvatima koji, logikom jačom od Čovićevih piskarala, napuštaju BiH u zemlje gdje neće imati nikakav entitet, nego će zauzvrat dobiti priliku za dostojanstven život sa stalnom platom i bez članske iskaznice stranke. Upravo će HDZ biti taj koji će svojom ekonomskom politikom iseliti Hrvate iz BiH.

A da ih ubijede da je federalizacija bitnija od ekonomije, praznih stomaka, korupcije i zdravstva Čovićeva piskarala pišu da je slika kojoj treba težiti ona ratna kad je sve bilo podijeljeno a Hrvati imali HZHB, drugi će zaključiti da primjer dva teatra koja su se razdvojila je primjer kojim se treba voditi država, dok će srpski statist zaključiti da je rat bio Alijin teatar. Nema nikakve sumnje da Čovićeva piskarala smatraju Hrvate jednako mentalnim komarcima kako su pokušali i već ranije sa serijom teatarskih tekstova kojim poručuju da je od hljeba bitnija teatarska igra koju je režirao i producirao za vlastite interese HDZ BiH.

(Suad Beganović, Prometej.ba)