Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks, krajem ovog meseca, završava svoj šestogodišnji mandat u ovoj ustanovi. Misiju ovog latvijsko-američkog borca za ljudska prava preuzeće Dunja Mijatović, koja se do sada borila za slobodu medija u OEBS-u.

Nakon njegove posete zemljama Balkana, novinarka BalkanPresa Svetlana Jovanovska je razgovarala sa Muižnieksom.

U zemljama u kojima postoje pretnje novinarima, uvek sam govorio da je odgovornost političara da to osuđuju bezuslovno i nedvosmisleno i ne pokušavajući da objasne ili minimiziraju ozbiljne pretnje novinarima.

Novinari igraju veoma važnu ulogu u društvu, tražeći odgovornost vlade, borbu protiv korupcije i otkrivanje kršenja ljudskih prava. Bez rada novinara teško je zamisliti slobodu izražavanja. Vlada je dužna da zaštiti rad novinara. To znači osuđivanje napada, pronalazak napadača i njihovo kažnjavanje i donošenje zakona koji podržavaju rad novinara.

U Srbiji sam otvorio ovu temu sa premijerkom i ministrom kulture. Tvrdili su da su osudili takve događaje, ali sam im rekao da svi visoki zvaničnici trebaju govoriti jednim glasom sa istom osudom i biti sigurni da se novinari osećaju sigurnim i da se ne osećaju ugroženi od strane političara - kaže Muižnieks.

  • Kako biste opisali situaciju sa medijima u Srbiji?

Signali koje sam primio bili su neverovatno kontradiktorni. Mislim na signale vlade i medijskih organizacija. Vlada tvrdi da radi šta je potrebno kroz privatizaciju i medijsku strategiju i dijalog sa medijskim organizacijama, ali da novinari ne sarađuju. S druge strane, novinari kažu da govori političara predstavljaju prijetnju radovima novinara, da je njihov pristup informacijama ograničen na mnogo načina, a posebno informacijama koje dovode do otkrivanja korupcije, bilo u vojsci ili policiji, da su pod pritiskom, ne samo iz atmosfere koju su stvorili neki političari, već i iz ekonomske situacije. Privatizacija, internet i ekonomska kriza stvaraju posebno teško ekonomsko okruženje za novinare.

  • Dakle, da li je vlada ta koja bi trebalo da obezbedi bezbednu klimu za rad novinara?

Da, odgovornost vlade je da stvori bolju sredinu u kojoj novinari treba da rade. Dao sam nekoliko predloga vladi. Jedan, što se tiče pretnji, nisu u pitanju samo izjave zvaničnika koji su poslali negativne signale, već korišćenje platforme Saveta Evrope. Postoji platforma u kojoj reporteri mogu pisati problemima na koje nailaze, a to je vrsta alarma upućenog vladi na koju bi trebalo da odgovori. Kada sam bio u Srbiji, na platformi je bilo 12 takvih alarma, a vlada je odgovorila samo na četiri. Vlada je rekla da moram sistematski odgovoriti na sve ove alarme koji dolaze iz medija.

Dobio sam informacije od Ministarstva unutrašnjih poslova o nekim pretnjama i pitao ih u vladi zašto nisu objavljivali ove informacije na platformi. Nadam se da će to učiniti jer je to dobar signal upućen novinarima, da im kažu da je vlada u toku i da je spremna da deli informacije sa njima.

Druga stvar je medijska strategija. Neki novinari napustili su raspravu o ovoj strategiji, ali od Ministarstva kulture sam čuo da neki od njih i dalje učestvuju, ali iza scene. Sada kada je nacrt strategije objavljen, verujem da će vlada pažljivo slušati profesionalne organizacije i da će doneti amandmane u skladu sa svojim primedbama. Ako se novinarska udruženja ne osećaju kao vlasnici te strategije, onda jednostavno neće raditi.

  • Kakva je situacija u medijima u Bosni? Postoje napadi na novinare i mnogi tvrde da je vlada odgovorna za te napade.

Situacija u različitim delovima Bosne i Hercegovine je drugačija. Bio sam šokiran da vidim rezultate istraživanja u Republici Srpskoj, rezultate koji pokazuju da su napadi i pretnje opravdani. To pokazuje da je atmosfera lošija nego u drugim delovima i pokazuje odgovornost tamošnjih vlasti. Ponovo, i tamo, kao i bilo gdje u regionu, su politički signali, otkrivanje i kažnjavanje autora tih napada i tog problema.

Još jedan veliki problem u BiH je finansiranje javnog servisa koji je u velikoj meri zadužen i ne funkcioniše kako treba. I to je odgovornost političara koji moraju pronaći rešenje. Ovaj javni servis treba da igra važnu ulogu u državi, a ne samo u kantonima i jezičkim zajednicama. BiH treba uslugu koja objedinjuje i emituje na svim jezicima koji se govore u zemlji. Savetujem političare u tom pravcu, ali do sada nisam video poboljšanje.

  • Građani BiH očekuju dosta međunarodne zajednice. Da li je to očekivanje opravdano?

Mnoge zemlje očekuju mnogo od međunarodne zajednice. Moja uloga je da pomognem, pronađem pravnu i političku municiju za ljude koji se bore za ljudska prava. Moj posao je njihova podrška. Da stvori atmosferu u kojoj je to moguće. Ali to je, na kraju, odluka lokalnih vlasti. Ako oni ne žele da primenjuju savet koji mi damo, ne možemo ga nametnuti.

  • U BiH se često krše ljudska prava, ugrožava sloboda medija, postoji segregacija u obrazovanju... Da li je to neuspeh međunarodne zajednice?

U BiH i drugim zemljama u regionu postoje dva prioriteta - tranziciona pravda i sloboda medija. Međunarodna zajednica može mnogo da pomogne. U tranzicionoj pravdi, videli smo da se mnoga pitanja, poput stanovanja za raseljena lica, mogu rešiti. Videli smo nešto slično o nestalim osobama u regionu. Ili za ratne zločine u kojima smo tražili bar da im se da "mikrofon", oni će biti ocenjeni i pohvaliće njihovu akciju. Zar ne želite Sud u Hagu? Ok. Mislite da je pristrasan? I to je u redu. Ali oni ne pružaju platformu za osuđene ratne zločince jer je bolna i uvredljiva za svoje žrtve i loše utiče na pomirenje. To je korak nazad. Da, međunarodna zajednica ima veliku odgovornost, ali i lokalne vlasti.

Drago mi je što sam u Jajcu čuo od mladih da ne žele učiti u školama za segregaciju i da žele učiti sa svojim prijateljima iz drugih zajednica. Svi ovi mladi ljudi zahtevaju zaustavljanje segregacije. I traže od starešina da prestanu da ponavljaju svoje greške. Prošle godine sam posetio sve zemlje u regionu i video sam da Evropa mora posvetiti više pažnje ovim zemljama. Jer u nekim slučajevima region se vraća nazad. Moramo da pomognemo i da strogo volimo vladu. Pomoći će im da krenu napred.

  • U Makedoniji postoji nova vlada, s kojom ste imali sastanke tokom vaše posete pre nekoliko nedelja. Dakle, isto pitanje za Makedoniju - kakva je situacija sa medijima?

U Makedoniji nisam čuo da ima pretnji novinarima, kao u Srbiji ili BiH. Ali čuo sam da je bilo pritisaka na neke medije i novinare. Međutim, smatra se da se atmosfera promenila i ohrabruje. Ono što više zabrinjava je produbljivanje segregacije. Ona ima etničke i jezičke podele, posebno među mladima, a to je zabrinjavajuće. Bio je to fokus moje poslednje posete.

  • U vašem izveštaju o Makedoniji kažete da nema mnogo napretka u borbi protiv govora mržnje. To znači da institucije nove vlade ne preduzimaju dovoljno snažne akcije?

U Makedoniji sam govorio o govoru mržnje među etničkim zajednicama. Svugde u regionu je ovo problem i mora se uzeti vrlo ozbiljno. Teško je da ljudi žive, rade, idu zajedno u školu ako se ne osećaju sigurno i u tom pogledu situacija se nije promenila. Mnogi se nadaju da će to nova vlada promeniti. I nadam se. I ovde policija igra važnu ulogu. Ako dobro uradi svoj posao, onda će ljudi biti sigurni.

Ovaj intervju je nastao kao deo programa BalkanPres, odnosno saradnje medija iz tri države - Južnih vesti iz Srbije, Nove TV iz Makedonije i Prometeja iz Bosne i Hercegovine.