Sarajevo u odrazu

Gradovi u odrazu fotografski je projekt na kojem Amer Tikveša radi već nekoliko godina. Na Prometeju smo objavili već jednu galeriju. Ovog puta objavljujemo drugu. Fotografije su nastale u Sarajevu u periodu intenziviranih redukcija vode. Tikveša je slikajući Sarajevo u odrazima njegovih lokvi, dakle u vodi, želio naglasiti "preplavljenost" grada temom vode, tačnije njenim nedostatkom.