​Acuario de Sevilla

Tematske oblasti akvarija uključuju Guadalquivir, Atlantik, Amazoniju, Paficik i Indo-Pacifik, napravljene po uzoru na Magellanov put oko svijeta 1519. godine

Akvarij u Sevilji, smješten uz rijeku Guadalquivir, na rubu parka Marije Lujze, sadrži preko 7000 primjeraka, od oko 400 različitih životinjskih vrsta koje obitavaju u vodi. Tematske oblasti akvarija uključuju Guadalquivir, Atlantik, Amazoniju, Paficik i Indo-Pacifik, napravljene po uzoru na Magellanov put oko svijeta 1519. godine.

Ovaj akvarij daje mogućnost posjetiteljima da u jedinstvenom ambijentu izbliza vide brojne životinjske vrste, da se obrazuju o njima: gdje žive, koliki im je stupanj ugroženosti, te da shvate opasnosti zagađenja mora. U jednom od rezervoara, dubokom 9 metara sa 2000 metara kubnih vode, mogu se promatrati ajkule, par golemih morskih kornjača Caretta caretta (Glavata želva) i brojne druge reprezentativne vrste Atlantskog oceana. Ovim fotografijama želimo prenijeti djelić atmosfere.


Franjo Šarčević, Prometej.ba