Hodam, dakle mislim

Hodanje je fiziognomija tijela. Benjaminovim riječima: „Kako čovjek hoda, tako i misli“

O flanerizmu

Flaner je, u najkraćem, šetač koji pasionirano i „kreativno“ opaža grad, iščitavajući ga kroz njegove sociološke strukture

Pasaž – Posveta Walteru Benjaminu

Pasaž je grad u malom. Prolaznicima nudi mnogo više od same mogućnosti kupovine i konzumiranja usluga. On je ujedno i sklonište od buke, kiše, snijega, magle, smoga. Ugodan način za skratiti put između dvije ulice

Uvod u Fotografiju

Da je Prometej imao fotografski aparat, sasvim sigurno bi ovjekovječio svoga čovjeka od gline. No, kako doprinos Prometeja fenomenu fotografije ipak ne bi u potpunosti izostao, pobrinuće se Prometej kojeg upravo čitate, uvodeći novu rubriku "Fotografija"
Učitavam...