Dvije nacije – jedna država

Said je bio duboko uveren: ako i samo ako Jevreji priznaju Palestincima pravo na teritoriju Palestine/Izraela i ako Palestinci priznaju pravo Jevrejima na istu tu teritoriju, jedino ta njihova neminovno zajednička država ima šansu da opstane. Bez toga...

Droga novih zombija

Oni se pojavljuju kao već umrli životi. Ne dakle kao mrtvaci koji se vraćaju kao žive utvare, nego izgledaju kao živi životi koje je smrt već izjela. Doista potresno i za psihoanalitičara kojemu nisu strani ni najteži oblici ljudske patnje

Vrijeme izbora i suhih drva

Svi su začešljani, frizirani, digitalno ondulirani i ošalovani pa izgledaju mlađe i pitomije, ali samo za one kratkog i selektivnog pamćenja što plutaju na površini informacija sastavljajući svoj vlastiti informativni mozaik kao kaleidoskop. I za ovaj izborni ciklus “smišljeni” su slogani i priče da djeluju kao opijum, kao sredstvo zaborava

Staljin – revolucionarni realpolitičar i(li) grobar revolucije?

Vera u Staljina u to doba bila je snažna: stotine hiljada ljudi bile su spremne da napuste svoja rodna mesta, svoju porodicu i prijatelje, da bi na nekom drugom kraju sveta poginuli sa Staljinovim imenom na usnama. Međutim, kult Staljina nije bio samo kult ličnosti: Staljin je predstavljao oličenje ideje komunizma

Moja Nojeva barka

"U oblaku biće vam grob i neće vam biti tesno", ispevao je nemački pesnik jevrejskog porekla Paul Celan. Pogodili ste, ako ste pomislili da se ubio

Branimir Pofuk: Gubavci na granici

I zato svakom od nas ide to jednostavno pitanje: je li ono možda i moja produžena ruka koja mlati gubavce na našim granicama?

NATO takt

Hrvatski diplomati evidentno nisu uspjeli uvjeriti dobar broj svojih europskih kolega da bi "građanska" država, protiv volje Srba i Hrvata, bila čin političkog nasilja

Sjeme tolerancije između rušilačkih sila

Tolerancija čini mogućom koegzistenciju – to je temeljni i nužni zahtjev za narode koje su različiti, koji imaju različitu kulturu, običaje i vjerovanja da bi doživjeli procvat i razvoj

Krvavi Sisak 1991.

Tijekom ljeta i jeseni 1991. u Sisku je ubijeno više od stotinu srpskih civila. Većina ubojstava povezana je sa Specijalnom jedinicom policije Vukovi i s takozvanom Handžar-divizijom. Njihove sudbine i okolnosti smaknuća temeljito je istražio novinar i povjesničar Tihomir Ponoš
Učitavam...