image
prometej.ba, 29.04.2018

Azra Nezirić: Jablanička demokratura

Jablanica živi od sjećanja, ali samo probranog sjećanja

Rijad Cerić: Jajce - Kraljevski grad

Jajce je grad u kojem hodajući kroz jednu ulicu možete vidjeti srednjovjekovnu, tursku i austrougarsku gradnju i to sve u 50 metara. To je mjesto gdje se osnovala Jugoslavija, dok je cijela Europa bila pod ratom i gdje se još ne zna odakle tačno potječe naziv grada

​Dijana Hercegovac: Moj grad Zenica

Hotel “Rudar”, danas ne radi. Smješten na lijevu stranu od zeničke pravoslavne crkve, sav je obrastao u šipražju i napola uvelim borovima. Mjesto nekadašnjih zbivanja u gradu danas sliči na sumorni i sivi dom tuge i zaborava

Pas Bilov i reinkarnacija zavičaja

I niko nigdje ne šalje nikuda one druge i drugačije, jer ih više i nema. Sada šalju i ispraćaju samo svoje, čak i rođenu djecu, da grade prijateljske, ali, ipak, tuđe zemlje
Učitavam...