​Da li je empatija ono što stvarno pomaže?

Empatija je ključna za naše socijalno funkcioniranje i psihičko zdravlje. Međutim, postoje i negativne strane empatije, a njome se lako može manipulirati u političke i druge svrhe s obzirom da je veoma često - selektivna

Njezino Veličanstvo – depresija

Aleksandar Stanković je depresiji ponudio lično lice, boju, oblik i formu zahvaljujući dugogodišnjem poznanstvu i patnji koju mu je uzrokovala i još uzrokuje. Njegova knjiga je vrijedan doprinos našem jeziku

Single life kao izbor

U velikom procentu ljudi ostaju sami zato što to žele i zato što su svjesno izabrali single life kao životnu mogućnost. To odstupanje od patrijarhalno-tradicionalnog modela povlači za sobom brojne predrasude

Nepodnošljiva lakoća negativnog

Naše misli, ponašanja i iskustva su najviše modelirana negativnim događajima i najduže se zadržavamo na njima. To su shvatili i mediji i internetski algoritmi

​Na seansi sa AI

Sve dok AI – ako je to uopće moguće – ne bude posjedovao emotivnu i socijalnu inteligenciju, te sposobnost transfera i uživljavanja u sadašnjosti, neće moći biti psihoterapeut. Kako stvari stoje, puno je vjerovatnije da će nas prije zadesiti scenarij iz serije Black Mirror

​O djeci svjedocima i djeci fanovima

Ogroman broj djece svakodnevno pati; djeca su nezadovoljna porodicom, školom i okolinom i pri tome nemaju još nikakvu ideju o tome ko su i kamo žele ići

​Naše mračne tajne

Svako od nas ima neko sramno sjećanje ili postupak koji mu izaziva stid. No, cancel kulturi promjena mišljenja i uviđanje pogreške ne znače ništa, a puk, „moralno ostrašćena javnost”, oduvijek voli da se iživljava. To nije put do pozitivne promjene

​Tamo gdje nema srkleta

U psihologiji se sve više pridaje važnosti zastupljenosti određenih psiholoških fenomena u odnosu na geografsku lokaciju. Drugim riječima, kako mjesto u kojem živimo oblikuje ili djeluje na naše psihičko zdravlje i svjetonazor

​Tlo pod našim nogama

Ima li zaista smisla milion puta umnažati fotografiju nesretnog čovjeka dok u ruci drži ruku svoje poginule kćerke? Postoji jasna granica kada prestaje informacija i počinje eksploatacija

​O roditeljima i djeci

Ako roditelji od djeteta zahtijevaju da ima sve petice i ono samo internalizira tu potrebu, može početi procjenjivati svoju vrijednost i sebe kao ličnost na osnovu vanjskog uspjeha, ili ocjena. To posljedično dovodi do niza problema na planu ličnosti, kao i nesposobnosti za život u realnosti
Učitavam...