Dimna zavjesa kantonalnog monouniverziteta

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dan prije nego što će Senat utvrditi nacrt Kodeksa, donijela Odluku o pripajanju fakulteta, akademija i instituta Univerzitetu u Sarajevu, ukidajući im tako svojstva pravnog lica – sa izuzetkom teoloških fakulteta. Kanton Sarajevo, kao osnivač, zadržava sva prava nad Univerzitetom

Antifašizam u zamjenu za sadaku: Čiji je, da prostiš, Sarajevo grad, rekti?

Iako je prvobitno Gradsko vijeće Sarajeva donijelo odluku da se profesoru Aliju Lafciogluu koji predaje u sistemu škola 'Bosna - Sema', povezanih s političkim protivnikom predsjednika Turske, dodijeli 'Plaketa grada Sarajeva', isto Vijeće mu je ovih dana oduzelo priznanje - da se Sarajevo ne zamjeri Erdoganu
Učitavam...