Pečat izgubljen u smogu i geopolitika svemira

U trenutku u kojem Sarajlije u smogu i bez budžeta čitaju vijest da je Bosna i Hercegovina odustala od “invazije na Mjesec”, Elon Musk najavljuje mogućnost naseljavanja Marsa do 2050. godine

Sadašnjost straha i filozofija nade

U nedostatku vizija budućnosti, strah je jedina kategorija koja regeneriranjem prošlosti može dominirati nad onim životnim u čemu religijske institucije kao homogenizatori nacionalnog imaju ključnu ulogu, zamijenivši svoja učenja o onosvjetskoj nadi poticanjem ovosvjetskog straha

​Bauk kruži agorom, bauk studenata

Studenti Fakulteta političkih nauka u Sarajevu itekako su aktivni i izlaze na ulice, koliko god ih neke političke figure nastojale predstaviti poslušnim i nekompetentnim

Bilješke iz ne-vremena

Ako bi se maskirali u Vlast na državnom (ili federalnom) nivou za ovogodišnji Halloween, koga bi se zbilja prepalo?

Geopolitika autokolonijalizma

Jedino opasnije od kolonijalnih imaginacija jeste njihovo autokolonijalno normaliziranje

Kriminalizacija solidarnosti

Gnušamo li se ljudi u pokretu, migranata, jer nas možda podsvjesno podsjećaju na nas?

Socijaldemokratski pokret koji to nije

Ako se ikad razmišljalo o njegovom nazivu, nikad nećemo znati da li je jedna od ideja bila i Pokret Socijaldemokratske Alternative, ili Pokret Socijaldemokratske Akcije (P-SDA). Ako nije, zamislimo šta bi tek bilo da jeste

Pozdrav domovini!

Takva intencija vraćanja na izvorni Dayton, protivno Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH, otvorila bi pandorinu kutiju iz koje bi logika kantonalnog uma vidjela priliku da legitimira svoju potpunu dominaciju nad visokim obrazovanjem i ojača etnodeterminističku hegemoniju

U strahu od katarze: prљavim genima u чisti faшizam

U tome je ključni problem Arendtinog opažanja oko pretapanja klase u mase – sada se u narodima pokušavaju pronaći biološka, genetska opravdanja za zločinačke politike njihovih elita

Mogu li radnici imati svoj praznik?

Iako se ogoljenom 25. novembru kao Danu državnosti Bosne i Hercegovine, direktno i nedvosmisleno pokušava vratiti njegova revolucionarna sadržina, ona socijalistička i antifašistička, takva će se šok terapija u susretu sa daytonskom etnoentitetiziranom zbiljom suočiti sa sopstvenim suprotnostima

Dimna zavjesa kantonalnog monouniverziteta

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dan prije nego što će Senat utvrditi nacrt Kodeksa, donijela Odluku o pripajanju fakulteta, akademija i instituta Univerzitetu u Sarajevu, ukidajući im tako svojstva pravnog lica – sa izuzetkom teoloških fakulteta. Kanton Sarajevo, kao osnivač, zadržava sva prava nad Univerzitetom
Učitavam...