image
Ivan Lovrenović, 17.07.2019

Srpska Bosna i Hercegovina

Historijski „hod“, momenti dugog trajanja, trenutno stanje

Dvanaest načina negiranja genocida

Osnivač i direktor Instituta Holokausta i genocida u Jeruzalemu, psiholog Israel Charny skicira taktike poricanja genocida u knjizi „Templates for Gross Denial of a Known Genocide: A Manual”, u „Enciklopediji genocida“, 1. tom

Deset faza genocida

Dr. Gregory Stanton s Univerziteta Mary Washington se opsežno pozabavio procesom nastanka genocida i 1998. objavio dokument o 8 faza genocida, koji je 2013. aktualizirao i proširio govoreći o 10 faza genocida

U odbranu Šestorke: Jugobalije, pa šta?!

Branioci Države konstantno tragaju za njenim rušiocima, čime pravdaju svoje postojanje, da bi sve proklamacije o multietničnosti, multikulturalizmu i evropejstvu izletjele kroz prozor onoga trenutka kada na političku ili društvenu scenu stupe snage koje takve ideje zaista žele sprovesti

Poslije njujorške apokalipse 2001.

Ako se između bh. naroda/religija ne mogne pronaći formula nekoga novog, na zajedničkom interesu zasnovanoga ponašanja, nego sreću sveudilj budu pronalazili u ponašanju kao sve-kršćani i sve-muslimani, njihova budućnost i budućnost njihove zemlje bit će vrlo mračna

Basna i Hercegovina

U malenoj bari na rubu šume živjela je žaba. Jednoga se dana zaputila ka selu ne bi li protegnula krakove pa veselo doskakutala do kovačnice gdje su upravo potkivali konja
Učitavam...