image
Emina Žuna, 30.09.2023

Single life kao izbor

U velikom procentu ljudi ostaju sami zato što to žele i zato što su svjesno izabrali single life kao životnu mogućnost. To odstupanje od patrijarhalno-tradicionalnog modela povlači za sobom brojne predrasude

Žarko Puhovski: Forma i norma

Ako se prihvati da vrijednosti - kao objektivne - u javnosti ne mogu postojati, stoga što ih demokratska procedura svagda iznova većinski „izmišlja“, normira se većinski zasnovana vlast. Zbiva se to nerijetko sa zbunjujućim moralnim posljedicama

​Na seansi sa AI

Sve dok AI – ako je to uopće moguće – ne bude posjedovao emotivnu i socijalnu inteligenciju, te sposobnost transfera i uživljavanja u sadašnjosti, neće moći biti psihoterapeut. Kako stvari stoje, puno je vjerovatnije da će nas prije zadesiti scenarij iz serije Black Mirror

Dženan Dautović: Monumentalno djelo o kulturi smrti

Bh. historiografija je monografijom Ivana i Josipa Lovrenovića dobila novo monumentalno djelo posvećeno sepulkralnoj arhitekturi, po čemu definitivno stajemo u red zemalja sa najrazvijenijom produkcijom ovog specifičnog segmenta proučavanja prošlosti

​Masovna pucnjava: imitacija nasilja i društvena kontrola

Problem nasilja, vršnjačkog nasilja, kulture nasilja kao zabavnog sadržaja – tek je sporadično u našem fokusu. Ono na čemu bi trebalo inzistirati nisu represivne pa čak niti restriktivne politike, nego politike socijalizacije za koje bi trebalo imati u vidu da niti počinju niti se završavaju sa institucijama školstva

​Naše mračne tajne

Svako od nas ima neko sramno sjećanje ili postupak koji mu izaziva stid. No, cancel kulturi promjena mišljenja i uviđanje pogreške ne znače ništa, a puk, „moralno ostrašćena javnost”, oduvijek voli da se iživljava. To nije put do pozitivne promjene

Tarik Haverić: Nostalgia australis

Ocrnjivanje Jugoslavije i njenog ukupnog kulturnog i društvenog nasljeđa, i blagonaklon odnos prema autoritarnim i totalitarnim islamskim režimima, bivšim i sadašnjim, počinje da proizvodi neželjene efekte
Učitavam...