image
Ahmed Isanović, 28.09.2022

Smijeh između grijeha i vitalne snage

Smijeh poziva na sumnju i propitivanje. Samom pojavom, smijeh problematizira. Smijeh se suprotstavlja zabranama. Smijeh zbližava i otklanja strah. Svojom vedrinom, smijeh otvara put slobodi

Ivan Lovrenović: Mrke tvrđave identiteta

Sve dosadašnje historijsko iskustvo uči nas da će opisane tri slike kao tri nova historijska mita ostati trajnim sadržajem u historijsko-političkom imaginariju naših konstitutivnih naroda: tri paralelna, razdvojena ideološka svijeta, čiji se simbolički i memorijalni repertoar velikim trudom i pažnjom nacionalno-vjerskih i kulturnih elita sve više učvršćuje, razvija i ritualizira

Dojam i pojam

Teorije zavjera postaju jeftinim, jednostavnim (pa stoga i popularnim) oružjem masovnoga uništenja ozbiljne komunikacije

Nekoliko riječi o biopolitici

Biopolitika nije samo način da određena zajednica funkcionira na izvjestan način, već da ona misli, osjeća, želi, ponaša se na izvjestan način. Fundamentalno obilježje biopolitike jeste proces politizacije golog života, ulazak „zoe“ u sferu „biosa“, odnosno u sferu „polisa“
Učitavam...