image
Asim Mujkić, 29.06.2020

Demokratska imaginacija socijalističkog samoupravljanja

Da li ideja i iskustvo jugoslavenskog socijalističkog samoupravnog sistema može biti u bilo kojem pogledu relevantno nama današnjim u promišljanju alternativnih oblika društveno-političkog organiziranja?

Tarik Haverić: Staračka bolest ljevičarenja u postkomunizmu

Izvjesno je da će se povećati broj ljudi prikraćenih za osnovna dobra, i sistemsko popravljanje njihovog položaja ostat će najveća moralna obaveza i najsloženiji zadatak čovječanstva. Skeptičan treba biti samo prema načinu na koji svjetska ljevica zamišlja da je to moguće učiniti

Šta smeta, a šta ne?

U našem društvu duboko je ukorijenjena miskoncepcija da državu vole samo oni koji o njoj govore u superlativima, a oni koje je manje ili više kritiziraju, koliko god im kritike bile osnovane i/ili konstruktivne, mrze tu istu državu
Učitavam...