image
Goran Stanić, 29.07.2020

Retrospektiva Svjetla riječi: Markešićeva Bosna

Mnogi Markešićevi tekstovi izgledaju kao da su pisani jučer i svjedoče da je izreka 'historia est magistra vitae' jedna brutalna neistina

Politika pokatoličavanja Srba u NDH

'Rimokatolička crkva, kao najznačajniji subjekt u hrvatskom društvu, propustila je povijesnu priliku da doprinese prevazilaženju jaza između hrvatskog i srpskog naroda'

Husnija Kamberović: Kako danas gledamo na Tita?

O Titu se i danas gleda na različite načine i iz različitih perspektiva. Historiografija preispituje njegovu ulogu, i njegovo doba, ali tu ima i senzacionalizma, koji je vrlo često daleko od nauke
Učitavam...