image
Amer Tikveša, 30.07.2016

Amer Tikveša: Kaže li se Srpska ili Turska?

Kako si ti ono Mujo viko, plovi patka, plovi guska... A Mujo na to samo odgovori: Kad-tad

image
Ena Kukić, 29.07.2016

Najvažniji čovjek s Balkana

Nikola Tesla (Smiljan, 10. 7. 1856. - New York, 7. 1. 1943.)

image
Prijevod/Prometej, 29.07.2016

Ivan Krastev: Utopijski snovi preko granice

Turist i izbjeglica postali su simboli lica i naličja globalizacije. Turist predstavlja verziju globalizacije koja nam se sviđa. Privlačenje turista i odbijanje izbjeglica: to je ukratko u Srednjoj Europi viđenje idealnog svijeta

Amer Tikveša, 30.07.2016
Amer Tikveša: Kaže li se Srpska ili Turska?
Ena Kukić, 29.07.2016
Najvažniji čovjek s Balkana
Prijevod/Prometej, 29.07.2016
Ivan Krastev: Utopijski snovi preko granice

Rugao se magarac zecu da ima duge uši

(18.7.-24.7.2016.) Umjesto autoviktimizacije i uvrijeđenog ponavljanja kako je islam religija mira, trebalo bi se aktivno založiti da u islamu prevladaju one interpretacije šehidstva, džihada, takfira, šerijata i kalifata koje će biti kompabitilne s modernim sekularnim društvima i drugim religijama. Sve drugo je opasno klizanje po rubu ponora duhovnog suučesništva

Matematički Mozart i Chuck Norris - Terence Tao

Priče o genijalcima kao i priče o čudima navikli smo da su smještene negdje daleko od našega doba, u prošlosti, dok o genijalnim umovima našega doba malo znamo i često i ne očekujemo da su tu. Ovo je jedan od njih

Rijad Durkić: Odlično je, toliko da nismo ni svjesni koliko

Vlast vidi sebe samo kao sredstvo kontrole i potrošnje javnih sredstava, koja dolaze opet samo od građana, direktno kroz poreze, doprinose i druga davanja ili indirektno kroz zaduživanje, koje će opet isti ti građani vraćati

Palestinci kršćani: dvostruko nepoželjni

Od kraja XIX. st. područje Palestine i Izraela napustilo je 85 % kršćana. Oni se osjećaju dvostruko nepoželjni: Izraelci ih ne prihvaćaju jer su Palestici, a Palestinci–muslimani, jer su kršćani

Suad Beganović: Paranoja kao politička vodilja

Gdje počinje Drugi, tu prestaje nacija. Da bi se histerija održala Drugi mora biti demonski neprijatelj koji „napada“. Tome svakako pomažu teritorijalne razlike, jezici i slično. Na našim prostorima veliki Danilo Kiš svoj esej počinje riječima: Nacionalizam je, pre svega, paranoja. Kolektivna i pojedinačna paranoja

Kako sam prošao na svom planinarenju po Vranici?

Najvažnija načelna odrednica jest da su planine, kao i rijeke, ne samo jedan od ključnih elemenata krajolika, nego su ključne u oblikovanju povijesti i aktualnog društvenog života nekog područja

TROETNIČKA BIH I NJENA DEMOGRAFSKA KATASTROFA

Demografska statistika popisa pretvorena u čistu nacionalističku ideologiju skriva još jednu paradigmatski važnu činjenicu – smrt multietničke BiH. Iole pažljivija analiza popisa pokazuje da je BiH zemlja sa etnički najhomogenijim teritorijima u savremenom svijetu

Paradoks straha

Čovjek se humanizira ako nadilazi svoj strah, ako se izgrađuje u hrabrosti za pravedniji i radosniji život svojih bližnjih
Učitavam...
x
Prati prometej.ba na Facebook-u!