image
Anela Hakalović, 30.03.2020

Feminizam u vrijeme pandemije

Čini se da će žene, govoreći iz rodne perspektive, biti glavne žrtve pandemije

Tri žrtve svakog zločina

Svaki zločin ostavlja iza sebe nekoliko krugova žrtava: prve žrtve i njihovi bližnji, zločinci i njihovi bližnji te istraživači i ljudi oko njih

Karikaturalni bosanski patriotizmi

Svi naši patriotizmi, oni s etno prefiksom koji su i najmoćniji, u konačnici su karikaturalni. Što više rade, Bosna i Hercegovina jest nemoćnija, baš kao i njihova sljedba

Kad države veleizdajnici utihnu

Samo u svijetu floskula i „patriotskih“ fantazija, u kojem je pojam države shvaćen fetišistički apstraktno, bosanski „kumovi“ mogu dovoljan broj ljudi uvjeriti da su oni „za državu“

Kupovina izbora

Ako novac može kupiti mjesto predsjednika i zamijeniti razum prilikom odlučivanja za koga da glasamo, onda novac isto tako može kupiti sve, a „sve“ vrlo lako može biti bilo kakva ideja i bilo kakav čovjek

Ratoljubna militarizacija društva

Ono što u ovakvoj situaciji svakako zabrinjava jeste društvo koje se sve više militarizira, društvo koje postaje nadidentificirano sa simulakrumom koji mu etnonacionalistička vlast nudi, pa se traži još nacionalističkija vlast

Stanivuković možda nije četnik, ali to ga ne čini manje štetnim

I Stanivuković i Trivić su paradigmatski primjeri oportunih bh. političara koji politiku shvaćaju kao biznis. Doći na vlast što brže i zadržati se na njoj što duže uz što je moguće manje troška. Na ideološkom planu najisplativije je koristiti one ideologeme koje su u narodu općeprihvaćene

Za ili protiv: Demokracija na malo

Ko pomisli da „demokracija na malo“ i nije toliko bitna, sigurno nikad nije iskusio tiraniju predstavnika stanara. Taj može život zagorčati gore od svakog bh. političara

Raspustiti narod i izabrati drugi?

U odsustvo ozbiljne lijeve političke opcije, ne samo bosanskohercegovački Hrvati, nego i Bošnjaci i Srbi, dakle Bosna i Hercegovina uopće neće se uspjeti izdignuti iz ratne retorike 1990-ih koje su nametnule nacionalističke elite
Učitavam...