​„Načini gledanja“: serijal koji nas je učio da vidimo

Poruka ovih filmskih eseja je da gledalac nije i ne može biti i ostati sasvim neutralan i nevin. A ako ostane samo pasivan posmatrač, pakao isključivanja i segregacije biće namenjen onima koje je prevideo, odbijajući da zaista gleda

​Antifašizam kao sudbina – jugoslovenska filmska paradigma

Fašizam kao osvajačka i zavojevačka ideologija, kao kontrarevolucija u nadiranju, pokazuje svoje brutalno lice u rasplamsavanju bratoubilačke zavade upravo u filmovima „Kaja, ubit ću te“ i „Okupacija u 26 slika“

​Umjetnost je sloboda

Da li je moguće odsustvo straha u srcu žene pritisnute društvenim normama, stigmatizacijom, očekivanjima? Da li je moguć potpun srčani život slobodan da ide za svojim snovima i da ih ostvaruje ne mareći za poprijeke poglede i ogovaranja

​Argentina, 1985: film o historijskom suđenju

U septembru ove godine izašao je najnoviji film argentinskog redatelja Santiaga Mitrea Argentina, 1985, koji govori o suđenju vojnim huntama za zločine koje su počinile tokom vladavine Argentinom. U ovom tekstu prikazujemo film i približavamo historijski kontekst događaja o kojemu film priča

Fasbinderova filmska revolucija

Fasbinderovi filmovi pozivaju na opšte buđenje, na nepristajanje na bilo kakve jalove kompromise, što ga predstavlja kao čoveka koji je sanjao poslednju veliku revoluciju, onu kojom bi se oslobodio čitav potlačeni ljudski rod

Sex, droga, nasilje i Beethoven

Malo je umjetničkih djela koji funkcioniraju na toliko nivoa – sociološkom, filozofskom, psihološkom, likovnom, muzikološkom, sociolingvističkom, pop kulturnom – kao Paklena narandža. Fascinantna višeslojnost

„Parazit“ kao studija slučaja

Ako nemate preporuku, vaše obrazovanje su samo papiri koje će neko ovlaš pogledati, a ako je imate, onda će prazan ili falsifikovan papir sijati kao sunce
Učitavam...