​Izvan Kolektiva

O „društvenom karakteru“, pregaženosti od poroka savršenstva i posljedicama potiskivanja osjećanja – jedno razmišljanje uz film „Jednaki“

​Soundtrack za ekskurziju

Una Gunjak je napravila odvažan i pametan film, politički angažovan i estetski poetičan, gurajući prst u osinjak naših lažnih normi i vrijednosti, čije su žrtve mladi

​„Danny Collins“ i olujni povratak sebi

Ako su temeljne potrebe svakog od nas dvije: potreba za povezivanjem i potreba za autentičnošću, šta se događa kada se one suprotstavljaju?

​Majčinstvo na rubu stvarnosti

Film „Tully“ je jako važan jer skreće pažnju na mentalno zdravlje majki, ali prije svega na sistem i društvo koji ih pritišću i od njih očekuju gotovo nemoguće

Golo bogatstvo

U filmu „100 stvari“ prikazane su krize i suočavanja sa samoćom bez svih stvari, bez svih distraktora koje podrazumijevamo u životu. Kako izdržati dan bez skrolanja, bez beskrajnog blejanja, prosto bivajući sami sa sobom, u svom praznom prostoru u sebi i oko sebe?

​„Načini gledanja“: serijal koji nas je učio da vidimo

Poruka ovih filmskih eseja je da gledalac nije i ne može biti i ostati sasvim neutralan i nevin. A ako ostane samo pasivan posmatrač, pakao isključivanja i segregacije biće namenjen onima koje je prevideo, odbijajući da zaista gleda

​Antifašizam kao sudbina – jugoslovenska filmska paradigma

Fašizam kao osvajačka i zavojevačka ideologija, kao kontrarevolucija u nadiranju, pokazuje svoje brutalno lice u rasplamsavanju bratoubilačke zavade upravo u filmovima „Kaja, ubit ću te“ i „Okupacija u 26 slika“

​Umjetnost je sloboda

Da li je moguće odsustvo straha u srcu žene pritisnute društvenim normama, stigmatizacijom, očekivanjima? Da li je moguć potpun srčani život slobodan da ide za svojim snovima i da ih ostvaruje ne mareći za poprijeke poglede i ogovaranja

​Argentina, 1985: film o historijskom suđenju

U septembru ove godine izašao je najnoviji film argentinskog redatelja Santiaga Mitrea Argentina, 1985, koji govori o suđenju vojnim huntama za zločine koje su počinile tokom vladavine Argentinom. U ovom tekstu prikazujemo film i približavamo historijski kontekst događaja o kojemu film priča

Fasbinderova filmska revolucija

Fasbinderovi filmovi pozivaju na opšte buđenje, na nepristajanje na bilo kakve jalove kompromise, što ga predstavlja kao čoveka koji je sanjao poslednju veliku revoluciju, onu kojom bi se oslobodio čitav potlačeni ljudski rod
Učitavam...