Skrivena zemlja: Bijeli grad

U šest dijelova objavljujemo putopis „Skrivena zemlja: Priče iz Bolivije“ Igora Stipića. U trećem dijelu autor piše o utiscima iz Sucrea, glavnog grada Bolivije

Skrivena zemlja: Kuća demokracije

U šest dijelova objavit ćemo putopis „Skrivena zemlja: Priče iz Bolivije“ Igora Stipića. U drugom dijelu autor piše o impresijama po dolasku u La Paz, glavni grad

​Skrivena zemlja: Priče iz Bolivije

U šest dijelova objavit ćemo putopis „Skrivena zemlja: Priče iz Bolivije“ Igora Stipića. U prvom dijelu, „Putovanje na kraj svijeta“, autor piše o spletu okolnosti koje su dovele do putovanja u Boliviju i o putu od Čilea do Bolivije
Učitavam...