​Skrivena zemlja: Pustinja od soli

Žao mi je vidjeti kako je Bolivija još uvijek najprivlačnija zbog bogatstava skrivenog ispod površine zemlje. Ono što su nekada bili srebro i kositar, danas je litij: ruda novog doba električnih automobila i „čiste“ energije za čiju su ekstrakciju potrebne ogromne količine vode

Skrivena zemlja: Sveta planina

U šest dijelova objavljujemo putopis „Skrivena zemlja: Priče iz Bolivije“ Igora Stipića. U četvrtom dijelu autor se penje iznad 4 kilometra nadmorske visine, do grada srebra koji je nekad bio veći od Londona, i ulazi u Inkino oko

Skrivena zemlja: Bijeli grad

U šest dijelova objavljujemo putopis „Skrivena zemlja: Priče iz Bolivije“ Igora Stipića. U trećem dijelu autor piše o utiscima iz Sucrea, glavnog grada Bolivije

Skrivena zemlja: Kuća demokracije

U šest dijelova objavit ćemo putopis „Skrivena zemlja: Priče iz Bolivije“ Igora Stipića. U drugom dijelu autor piše o impresijama po dolasku u La Paz, glavni grad

​Skrivena zemlja: Priče iz Bolivije

U šest dijelova objavit ćemo putopis „Skrivena zemlja: Priče iz Bolivije“ Igora Stipića. U prvom dijelu, „Putovanje na kraj svijeta“, autor piše o spletu okolnosti koje su dovele do putovanja u Boliviju i o putu od Čilea do Bolivije
Učitavam...