Vlašić, listopad 2016.

Jesenski dan na Vlašiću u predzadnjem danu listopada 2016. godine

Foto: Prometej