Ivan Supek: Moj život s nobelovcima 20. stoljeća

Ivan Supek (1915-2007), fizičar, filozof, književnik, povjesničar, mirovni aktivist i humanist, uoči 91. rođendana (2006.) u intervjuu za Jutarnji list iznio je svoja sjećanja na najveće znanstvenike 20. stoljeća s kojima se poznavao i družio u prelomnim vremenima svjetske povijesti.

Ivan Supek | O istini

Suvremen bi čovjek bio sklon da mitopoetske tekstove starih naroda strpa u praznovjerje, premda su oni poput nas držali da govore istinu. No i ne treba nam ići tako daleko u prošlost. Dovoljno je da se okrenemo oko sebe. Ne rabe li se i danas isto tako neke apstrakcije ili šifre koje tobože svatko razumije, ali, kad nekog zapitamo da nam to objasni, spopadne ga mucanje ili pribjegne daljem apstrahiranju i šifriranju, po utvrđenom obredu ili klišeju.

Ivan Supek – Sukob između stvarnosti i ideologije

Humanizam na početku novog vijeka rastao je u opoziciji s crkvenim dogmatizmom i feudalnim poretkom; i slično će obnova humanizma između dva svjetska rata nadoći sukobom s agresivnim i totalitarnim ideologijama, kad su crkvu zamijenile jednako vlastohlepne partije a religiju jednako fanatične ideologije. Kad militantne i totalitarne ideologije prisvajaju kakve znanstvene spoznaje, ponajčešće ih iskrivljuju i zlorabe za svoje ciljeve, ponajprije za osvajanje i održanje vlasti.

Ivan Supek | Slobodna volja

Kad se tko nakanjuje što poduzeti, pretpostavlja da on to i ne mora izvršiti ili da može učiniti nešto drugo. Sloboda volje ukorijenjena je u ljudskim procesima. Pa i tiranin koji zapovijeda podanicima zna da oni i ne moraju poslušati. Bič i kazne služe prisilnoj poslušnosti ili krnjenju slobode. Ako se od davne Hamurabijeve ploče govori o zakonima koji zabranjuju mnogošta i određuju kazne za prekršaje, to ipak nisu nužni zakoni kao u prirodi nego su tek normirani običaji ili zapovijedi koje čovjek i ne mora izvršiti.

Nedoumice mladeži

Stojeći pred svijetom koji se mijenja strelovitom brzinom, nikada nije mladež bila pred takvim nedoumicama kao danas.
Učitavam...