'Heretički' spisi | 1 | Friedrich Nietzsche, O ljubavi prema bližnjima

Privijate se uz bližnjeg, i nazivate to svakojakim lijepim imenima. A evo vam kažem: vaša ljubav prema bližnjem nije drugo do vaša rđava ljubav prema sebi samom. Vi tražite spasa kod bližnjeg od vas samih, pa biste da to još nazovete vrlinom: ali ja providim vašu »nesebičnost«.

O mušicama u čaršiji

Beži, prijatelju, u svoju samoću! Vidim da si oglunuo od vike velikih muževa, i da si izboden od žaoke malih. Pristojno umeće daćute s tobom šuma i breg. Budi opet sličan drvetu koje voliš, drvetu granatome: mirno, i kao da osluškuje nadvilo se nad morem.

O novom lažnom božanstvu

Negde na svetu ima još narodâ i stadâ, ali ne kod nas, draga braćo: u nas ima državâ.Država? Šta je to? Evo! Otvorite uši, jer ću vam sada reći svoju reč o smrti narodâ.
Učitavam...