__________________

(Strastveni i nestrastveni poljubac) Pitanje: Svaki put kada izlazi iz kuće, moj muž me ljubi, pa čak i kada pođe u džamiju na namaz. Ponekad osjetim da me poljubi strastveno, pa bih željela znati kakav je šerijatski tretman njegovog abdesta?

Odgovor: Prenosi se od Aiše, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., poljubio neku od svojih žena, a zatim otišao na namaz (u džamiju), a nije obnovio abdest. Ovim hadisom se pojašnjava tretman dodirivanja i ljubljenja žene, tj. da li se time kvari ili ne kvari abdest. Učenjaci, Allah im se smilovao, razišli su se u vezi s tim. Neki kažu da dodirivanje žene u svakom slučaju kvari abdest. Neki opet kažu da samo strastveno dodirivanje kvari abdest, dok neki smatraju da spomenuti slučajevi ne kvare abdest ni u kom slučaju. Ovo mišljenje i preovladava, što znači da niti čovjek a niti žena ne gube abdest ako čovjek dodirne ruku svoje žene ili je prigrli, a ne ejakulira ili ne izgubi abdest na neki drugi način. Ovaj stav temelji se na tome što je punovažno (osnova), a to je da abdest ostaje i ne kvari se, sve dok se ne ukaže argument da je abdest pokvaren. U Allahovoj Knjizi, kao i u sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ne navodi se nikakav dokaz da dodirivanje žene kvari abdest. Stoga, dodirivanje žene, pa makar i kroz odjeću i strastveno, te prigrljivanje i ljubljenje ne kvari abdest, a Allah najbolje zna.

_____

(Spolni odnos s trudnicom) PITANJE: Da li je dozvoljen spolni odnos sa trudnom suprugom i da li u Kur’anu i sunnetu postoji tekst kojim se to dozvoljava ili zabranjuje?

ODGOVOR: Dozvoljeno je da čovjek ima spolni odnos sa svojom trudnom suprugom, jer Uzvišeni Allah kaže: ”Žene vaše su njive vaše.” (El-Bekara, 223.)
Argument za ovo jesu i riječi Uzvišenog: ”…i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu.” (El-Mu‘minun, 5., 6.)
Tako riječi ”osim od žena svojih” nisu ničim ograničene (specificirane), jer je osnova da je spolni odnos sa suprugom dozvoljen općenito. Ono što po Kur‘anu i sunnetu zabranjuje spolni odnos ograničava ovu općenitost, a s obzirom na to da u to ne spada spolni odnos sa trudnom suprugom, onda za to i nije potrebno utvrđivanje argumenata, jer je osnova dopuštenost toga.
Čovjeku nije dozvoljeno da opći u spolni organ sa svojom suprugom koja je u menstrualnom ciklusu, kao ni u analni otvor, a sve ostalo mu je dozvoljeno da čini. On ne može spolno općiti ni sa ženom u nifasu, makar on trajao manje od četrdeset dana, a nakon što ženi prestane nifas ili menstruacija, on ima pravo spolno općiti sa svojom suprugom.

_____

(Onanisanje) Pitanje: (sažetak pitanja) Kakav je propis o masturbaciji, odnosno kakav je propis za osobu koja čini sve ono što je Allah strogo naredio, kao što je namaz, post i sl., ali, s druge strane, masturbira?

Odgovor: U pogledu masturbacije – onanisanja učenjaci su zauzeli različite stavove, ispravno je mišljenje onih koji su kazali da je to zabranjeno – haram, i to je stav većine islamskih učenjaka, koji su svoj stav argumentirali općenitošću riječi Uzvišenog Allaha: ''I koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju; a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.'' (Vjernici, 5- 7.) U ovim ajetima Uzvišeni Allah hvali one koji čuvaju svoja stidna mjesta, i koji svoje strasti zadovoljavaju na jedan od dva načina: sa suprugama ili robinjama, a obavještava nas da je zadovoljavanje strasti na bilo koji drugi način zapravo prekoračivanje onoga što je Allah dozvolio, što svakako obuhvata onanisanje.

_____

(Nošenje provokativne odjeće pred mužem) Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno da u kući, tj. pred mužem, oblači tzv. provokativnu odjeću: usku, prozirnu i kratku, s nijjetom da se uljepša mužu i da ga na taj način i sačuva od zabranjenih pogleda? Interesuje me to pitanje jer sam od nekih sestara čula da žena, koja se pred mužem tako oblači, da oponaša nevjernice i samim tim krši onaj uslov koji kaže da odjeća ne smije da sliči odjeći kafira ili se spominje stid od meleka i tako. Naravno da znam da se pred djecom tako ne oblači, kao ni pred ostalim mahremima, ali ovdje mislim samo na slučaj pred mužem. Unaprijed hvala na odgovoru!

Odgovor: Uvažena i cijenjena sestro u islamu, konstatacija tih žena je više nego netačna. Ženi je dopušteno da pred svojim mužem nosi kratku i prozirnu odjeću. Naime, ako je bračnim drugovima dopušteno da jedno pred drugim budu nagi, onda je preče da bilo kakva odjeća bude dopuštena. Supružnici jedno pred drugim nemaju stidnih dijelova tijela, tako je svakom od njih dopušteno da pokaže drugome bilo koji dio svoga tijela.

_____

(Farbanje kose u tamnomodro i crno) Pitanje: Es-selamu alejkum! Zanima me da li je ženi dozvoljeno farbanje u tamnomodru boju s obzirom da je ova boja slična crnoj, a poznat nam je hadis da je Poslanik, s.a.v.s., zabranio farbanje u crno? Napomenula bih da na kutiji od farbe piše "blue black" (plavo-crna). čulo sam dosad nekoliko nepotpunih odgovora na ovo pitanje pa bih vam bila zahvalna ukoliko bih dobila potpun odgovor.

Odgovor: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi! Upitan je šejh Ibn Usejmin, Allah mu se smilovao, o sličnoj mješavini pa je rekao: ’’Farbanje čisto crnom bojom je haram, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Promijenite mu sijedu kosu, ali ne crnom.’ Meðutim, ako se crna pomiješa s drugom bojom tako da postane tamnija, onda je dozvoljeno.''
Takoðer, trebaš znati da nije dozvoljeno farbati kosu ili praviti frizuru po uzoru na nevjernice, bludnice i grješnice uopće. Rekao je šejh Ibn Usejmin, Allah mu se smilovao: ’’U principu kosu je dozvoljeno farbati u sve boje, osim čisto crne, pod uvjetom da ne dolazi do sličnosti u frizuri s nevjernicama, bludnicama i drugim grješnicama, jer to je haram.''

_____

(O kupanju nakon nesvršenog spolnog čina) Pitanje: Da li se moja supruga dužna okupati (zbog džunupluka) u slučaju da prilikom snošaja moj spolni organ uđe u njen, ali bez ejakulacije? Da li se ona obavezna okupati zbog džunupluka u slučaju da je ugradila spiralu ili je dovoljno samo da se izvrši obično kupanje, a ne ono koje se vrši zbog džunupluka?
Odgovor: Da, ona je dužna izvršiti vjersko kupanje (gusul), pa makar došlo do malog ulaska muškog u ženski spolni organ. To se temelji na hadisu: ”Ako se (muž) smjesti među njena četiri uda (ruku i nogu), zatim se potrudi oko nje, kupanje je tada obavezno, pa makar se i ne desila ejakulacija”, kao i u hadisu: ”Kada se spoje (tj. uđe jedan u drugi), dva spolna organa, kupanje je obavezno.”
Žena je također obavezna izvršiti vjersko kupanje i u slučaju da je ugradila spiralu u maternicu, i u slučaju da penis uðe u vaginu, pa makar i ne došlo do ejakulacije, a ona se češće dešava. U slučaju da se radi samo o dodiru, bez ulaska muškog u ženski spolni organ, dovoljno je samo uzeti abdest.

Izvor: minber.ba