Bojan Munjin, Novosti: Jedan od vaših ključnih termina vezanih uz političku kulturu je ‘teror identiteta’: kako se on manifestira danas, kada svjedočimo porastu populizma ne samo na Balkanu nego i u čitavom svijetu?

Ivan Čolović: Koliko vidim, još smo na udaru tog terora, odnosno nasilnog nametanja nacionalnog i verskog identiteta kao svetinje kojoj se svi imaju bespogovorno klanjati. U ime te svetinje se i danas kod nas, kao i u mnogim drugim zemljama, vlada ljudima, onime šta misle i u šta veruju, a bogami i onime šta imaju. I populizam je, barem kod nas, strategija kojom se narod ubeđuje da vitalno zavisi od identiteta, da ima da bude srećan da ga vlast ne hrani hlebom nego identitetom. Drugim rečima, naš današnji, postkomunistički populizam zapravo je masovni nacionalizam, nacionalizam za narod.

Ne treba zaboraviti da je nacionalizam ideologija elite i da je on u izvornom obliku daleko od naroda. Sada i narod svaki dan sluša njemu prilagođenu bajku o identitetu, saznaje da je on njen tvorac i da je ta bajka narodna književnost. Uostalom, to važi i za druge ideologije, pa i za komunizam. Ali mi sada nemamo komunistički populizam, nego samo nešto malo elitnog komunizma, onog koji ispovedaju npr. male grupe studenata.


S druge strane rasprostranjeno je mišljenje kako živimo u postideološkom vremenu, u kojem se brišu granice između kultura, naroda i država. Kako u tome odvojiti istinske vrijednosti od jeftinih proizvoda masovne i globalne kulture?

Ne znam da li je postideološko vreme igde nastupilo, ne mogu da zamislim politiku bez ideološke podloge. Moguće je da se ta podloga menja, da danas nije vidljiva i eksplicitna, ali u svakom slučaju mi u ovom delu sveta još nismo u tom postideološkom vremenu. Kad govorimo o globalnoj kulturi, nisam pristalica teorije da ona ne neguje istinske vrednosti. Štaviše, imam utisak da u globalnom ili transnacionalnom kulturnom prostoru nastaju dela vrhunskog kvaliteta.

Cijeli intervju preporučujemo pročitati na www.portalnovosti.com