Specijalna teorija relativnosti Alberta Einsteina iz 1905, odnosno njezina poznata jednadžba koja kaže da je energija jednaka masi pomnoženoj s kvadratom brzine svjetlosti, jest fundamentalna komponenta moderne fizike. Ona počiva na pretpostavci da se ništa ne može kretati brže od svjetlosti. Dalje, ako bi neutrini putovali brže od svjetlosti, onda bismo imali objekte za čije je kretanje Lorentzov faktor imaginaran, a možemo samo pretpostaviti kamo bi nas to odvelo.

Ovi rezultati mogli bi poduprijeti teoriju kvantne gravitacije - posljednju od četiri fundamentalne prirodne sile znanstvenici pokušavaju da stave pod okrilje kvantne fizike. Teorija kvantne gravitacije sugerira da kod dovoljno visokih energija čestice mogu putovati brže od brzine svjetlosti, jer prevaljuju dodatne dimenzije prostora. Neki znanstvenici, naime, vide mogućnosti postojanja više dimenzija svemira od ovih četiriju (tri prostorne i vremenske) koje su dostupne ljudskom iskustvu - teorija struna razrađuje se pod pretpostavkom prostora od više dimenzija nego četiri.
Ako se ovo otkriće dokaže ispravnim, to će prisiliti fizičare da iznova promisle o svemu što se otkrilo u prošlom stoljeću o principima i zakonima svemira. Stručnjaci iz istraživačke grupe kažu da su rezultati teški za povjerovati, čak i za one znanstvenike koji su ih otkrili. Znanstvenici zahtijevaju od kolega da ponovo provjere rezultate i ispitaju je li se potkrala kakva greška u mjerenju.

Izvori: csmonitor.com
          voanews.com