Vozeći se prijevoznim sredstvom, (bolje pješačeći), na oko 6-om kilometru od administrativnog središta općine Prozor-Rama (Prozora) dočekat će nas ugodno iznenađenje. Međutim, ako dolazimo iz Tomislavgrada ili Kupresa, iznenađenje biti će još i ugodnije. Iznenađenje je, između ostalog, panoramska ljepota ovalne morfologije, razvedenih i blago nagnutih obala Ramskog jezera. Izduženo je pravcem ZSZ-JJI. Dužine je oko 7,5 km, širine cca 4,6 km i dubine od 70 – 100 m (uz branu). Opseg obale (otoci i otočići), pri maksimalnoj koti 587 m, je oko 30 km (Mihić, 1985.).


bezimena

Prometni položaj i topografski smještaj Ramskog jezera (izvor:HKDD RAMA,2003.)


Jezero se topografski puni vodama gornjeg porječja rijeke Rame, a hidrogeološki i iz šire okolice, zbog ljepote krša i krške hidrografije. To dokazuju krška vrela i vodena veza rijeke Rame s tekućicama (ponornicama) kupreške visoravni (Kupreškog i Ravanjsko-Vukovskog polja) pa čak i s rijekom Šuicom. Ramsko jezero i njegove specifičnosti ponajbolje se vide s okolnih planina. Iz različitih viših apsolutnih točaka i položaja mogu se u mašti predočiti različiti likovi (tijela) vezani za i uz Ramsko jezero. Rekli bi smo, isto kao što su nekad drevni narodi (astronomi) povezivali zvijezde u zviježđa. Jedno takvo „zviježđe“ oblikovano „igrom“ zemlje, vode i ljudi je i „ramska gitara“.


IMG 0009

„Ramska gitara“ je TOMBOLO ŠĆIT - rijedak egzogeni jezerski akumulacijski reljefni oblik --„igra“ zemlje, vode i ljudi


Postanak „ramske gitare“ ima svoju relativno dugu geološku-geomorfološku i hidrološku prošlost. Gledajući karte konstatiramo, gornje-ramska tektonska potolina (kotlina) najvećim je dijelom nastajala i oblikovana kroz relativno dugo razdoblje zemljine geološke prošlosti, od 25,0 - 3,5 mil. god. Tijekom nastajanja i formiranja, ramska potolina se postupno punila (zaostalom i novom) bočatom pa slatkom vodom miocenskog a dijelom i pleistocenskog jezera, koje je zahvaćalo veću površinu od današnjeg Ramskog jezera.


 

 

 

 

145

 

 

Ramsko jezero - nezaboravni pogled s Plišavice - indeks razvedenosti obale je oko 4,0


Otjecanjem fosilnog ramskog jezera i nastanka rijeke i doline Rame, naseljavaju je paleolitski? hominidi. Povijesne 1968. godine, gornjeramska kotlina i dolina su, uz „pomoć“ ljudi, oblikovane u umjetno Ramsko jezero. Ispunjena vodom rijeke Rame i njezinih pritoka, ramska tektonska potolina dobiva novu vanjsku fizionomiju. Zahvaljujući geološko-petrološkim značajkama, vodi i dijelom ljudima, ramska tektonska potolina ispunjena je  slatkom vodom, postaje zanimljiva i privlačna ljubiteljima prirode, geografima, geolozima, biolozima… Njegova osobita privlačnost je razvedenost obale s manjim uvalama, zaljevima, potencijalnim plažama a osobito je lijepo oblikovano i privlačno, dvostruko premosno (raritet) tombolo Šćit ili „ramska gitara“.


IMG 0008

Lip pogled sa zapadnog stajališta na Ramsko jezero i „RAMSKU GITARU“


142

S kojeg god položaja promatrali (Plišavica), ljepota Ramske kotline i jezera je zadivljujuća i smirujuća… razmjerno visok indeks razvedenosti obale

 

160

 Plavo i zeleno  sad  je razvedeno - Ramsko jezero i „ramska gitara“ - pogled sa SSZ

 

 

106

 Veni, vidi, (o)stani… rekreacija (pasivni i aktivni odmor), sportovi na vodi, sportski ribolov… voda je čista, prozirna i različito obojena tijekom dana i danih meteoroloških uvjeta

 

 

IMG 0034

 Pogled s južnog oboda „ramske gitare“ na južni dio Ramskog jezera, sa strmijom obalom

 

 

IMG 0022

 Na tombolu Šćit - ovakvi prizori se dugo pamte

 

 

Nova slika

 Jedno od mnogih krških vrela, na jugoistočnom obodu Ramskog jezera

 

 

IMG 0004

 Detalj s Ramskog jezera - kao da poručuju patke i liske, usred zime, V….. ..  ….  …. !!!

 

 

IMG 0007

 Otoci, otočići i okolica zaogrnuti bijelim plaštem – detalj s Ramskog jezera - ugodna posjeta tijekom cijele godine…

 

 

IMG 0001

 …ali teško je to ispričati, perom opisati, fotografskim aparatom uslikati, to se mora osjetiti, doživjeti i zavoljeti.

 

211

 Krš i voda ne poznaju granice… ako nastavimo kao na fotografiji nećemo „doveslati“ do obale!!! Fotografija s obale Ramskog jezera - jedna, dvije, tri…

 

 

Ramsko jezero i okolica veoma su atraktivni: obala, otoci, otočići, tombolo „ramska gitara“, sa spektrom boja, žutih, crvenih, zelenih obala i livada. Krška hidrografija je neumoljiva i zato traži zajedničku i širu zaštitu ovog ljepotana, uz održanje turističke kote. I ne zaboravimo, Ramsko jezero smješteno je na nekadašnjem području naseljenosti, obradive zemlje i livada, što s nostalgijom vuče njegove iseljene stanovnike da mu se  ponovno vrate, kad mu ponestane snage, što će, kako vele, biti 2012. godine. „Ramska gitara“ je na 'obnovi'. Zato (o)čuvajmo sadašnjost i ne zaboravimo prošlost da bismo imali svjetliju budućnost.


Video: RAMSKO JEZERO I "RAMSKA GITARA" - IGRA ZEMLJE, VODE I LJUDI