mat-fil

Da ukratko sažmem razmatranje prostorno–vremenske povezanosti koja je ključna za filozofsko-kozmološko poimanje svijeta. Po teoriji Velikog praska svemir je nastao u određenom trenutku i s tim činom je nastao sav prostor i svo vrijeme. Prije nastanka prostora nije postojalo vrijeme, jer prostor i vrijeme su ravnopravni i nerazdvojni konstituenti svemira. Iz takve prostorno-vremenske ograničenosti svemira proizlazi njegova nesuikauzalnost, tj. nemogućnost da ima uzrok u samome sebi, jer da ima, bio bi posjedovnik atributa koje ima prva i temeljna supstancija (B. Spinoza): neograničenosti i vječnosti.

 

F.Š., 04/2009

Literatura i izvori

Nastavak narednog ponedjeljka

Prethodno: Veliki prasak, 4. dio: Lambda i omega