Kad na ovaj način nastane dovoljno debeo sloj vodika, na njegovu dnu otpočnu se fuzijske reakcije, koje izbace tvar u svemir i uzrokuju kratkotrajno jako povećanje sjaja bijelog patuljka. Proces zatim počinje iznova.


Opisano povećanje sjaja zvijezde nazivamo 'nova', jer se u vrijeme kada su prvi put otkrivene – budući da su tek tada bili zamjetljivi teleskopima – smatralo da se radi o novim zvijezdama. Tijekom ove eksplozije, zvijezdin sjaj poveća se tijekom nekoliko dana za 100 000 puta, da se za nekoliko mjeseci vrati na sličnu vrijednost. U Mliječnoj stazi i drugim galaksijama godišnje se dogodi oko 25 novih.


Supernova


Bijeli patuljci koji se nalaze u dvojnim sustavima mogu doživjeti i ekstremniju sudbinu. Bijeli patuljci predstavljaju veoma sažeti oblik materije, jer su građeni od atomskih jezgri koje se nalaze u moru dislociranih elektrona. Međutim, može se, po pravilima kvantne fizike, desiti da svaki proton apsorbira elektron i postane neutron, pa će se stvoriti još sažetiji oblik materije – neutronska kugla, slična golemoj atomskoj jezgri. Tlak potreban da se to dogodi može se doseći kada masa bijelog patuljka pređe Chandrasekharovu granicu (1.44 mase Sunca), a to se može doseći jer on stalno privlači tvar s obližnje zvijezde. Tada se unutrašnjost zvijezde uruši jer se tvar u jezgri pretvori u neutronsku kuglu, a zbog goleme količine topline oslobođene tokom sažimanja od gravitacijske energije, započinje novi val nuklearnih reakcija u zvijezdi. Tada se dešava golema termonuklearna eksplozija, koja izbacuje tvar sa zvijezde u svemir. Takav događaj nazivamo supernova jer je sjaj zvijezde u tom momentu mnogo veći od sjaja nove – kratkotrajno sjaje poput cijele galaktike sa stotinama milijardi običnih zvijezda. »Supernova nastala urušavanjem bijelog patuljka u dvojnom sustavu je 'supernova I. vrste' jer sve takve supernove nastaju na točno jednaki način, od bijelih patuljaka posve jednakih masa pa su sve jednakog sjaja. To ih čini dobrim mjerilima za određivanje udaljenosti dalekih galaktika. Druga važna činjenica o supernovama I. vrste jest da one u međuzvjezdani prostor izbacuju veliku količinu teških elemenata. (…) Ali čak ni to nije najspektakularniji način umiranja zvijezde.« (J. Gribbin)


Prometej.ba/F.Š

Literatura i izvori


Prethodno:

Zvjezdana evolucija, šesti dio: Sudbina manjih zvijezda - od izvora života do bijelog patuljka