Ti je starije nego Ja; Ti je posvećeno a Ja još nije: čovjek se dakle privija uz bližnjeg. Ja vam ne velim da ljubite bližnjeg. Prije vam još savjetujem da bježite od bližnjeg, i da ljubite najdaljeg!


Više nego ljubav prema bližnjem stoji ljubav prema najdaljem, i prema budućem; više još nego ljubav prema čovjeku cijenim ja ljubav prema stvarima i sablastima. Ta sablast što za tobom skakuće, brate moj, ljepša je od tebe; zašto joj ne daš svoju put i svoje kosti? Ali ti se nje plašiš, i bježiš k svom bližnjem.


Vi ne možete da izdržite u društvu sa vama samima; i ne volite sebe koliko bi trebalo: pa hoćete da zavedete bližnjeg na ljubav a sebe da pozlatite njegovom zabludom. Ja bih volio kad ne biste mogli izdržati u društvu sa svakojakim bližnjima, i njihovim susjedima; onda biste morali od sebe sama stvoriti svoga prijatelja, i u njemu srce koje je spremno da se prelije.


Vi pozovete svjedoka kad želite da o sebi lijepo govorite; pa kad ste njega zaveli da dobro misli o vama tada i sami dobro mislite o sebi. Ne laže samo onaj koji govori što zna da ne zna, nego više još onaj koji govori što ne zna da zna. Tako govorite vi o sebi jedni drugima, i obmanjujete sobom svoga bližnjega.


Evo kako govori lud čovjek: »Općenje s ljudima kvari karakter, osobito onome koji ga nema.« Jedan ide k bližnjem da bi našao sebe, drugi ide što bi se rado sam izgubio. Vaša rđava ljubav prema vama samima čini vam samoću tamnicom. Oni dalje moraju da plate za vašu ljubav prema bližnjem; i čim vas je pet na okupu uvijek neko šesti mora da umre. Ne volim ja ni vaše slave: ima vam tu odviše glumaca, a i gledaoci drže se često kao da su glumci.


carita a_bl_it


Ne učim vas bližnjemu nego prijatelju. Prijatelj vam je slava zemaljska, i predosjećaj za nadčovjeka. Učim vas prijatelju i njegovu prepunom srcu. Ali morate da budete sunđer ako hoćete da vas voli prepuno srce. Učim vas prijatelju u kojem je svijet gotov i sazdan, koji je ljuska za sve dobro, – prijatelju koji stvara, koji uvijek ima po gotov svijet za poklanjanje. I kao što u njemu može svijet da se razvije, tako može i da mu se opet savije u prstenove, kao postajanje dobra uslijed zla, i kao postajanje svrhe iz slučaja.


Budućnost, i ono što je najdalje, neka ti budu uzrok tvoga danas: u svome prijatelju treba da voliš nadčovjeka kao svoj uzrok. Draga braćo, ne velim vam da volite bližnje; nego vam savjetujem da volite najudaljenije.


Tako je govorio Zaratustra.


| Ulomak iz djela Tako je govorio Zaratustra: Knjiga za svakoga i ni za koga Friedricha Nietschea


U serijalu 'Heretički' spisi svakog ponedjeljka donosimo vam tekstove različitih "krivovjernika", koji su u svoje vrijeme, kao i u današnje, izazivali ljude na mišljenje i provocirali gotove skupove ideja koji se nazivaju uvjerenjima.