Zemlje i mora, lica i reči, ustisci i saznanja koji se javljaju preda mnom imaju boju i oblik minulih doživljaja. Jedan jedini izuzetak u tom pravilu jeste: Bosna. Sarajevo i Bosna, kako se kaže u pesmi. – Njih se ne sećam, jer ih nikad nisam ni zaboravio, oni stoje trajni i stvarni preda mnom, neizmenjeni i živi, jer ne podležu ni sili zaborava ni magiji sećanja, jer sam ih uvek nosio u sebi, jer nikad nisam ni prestajao da živim u njima. To mi postaje naročito jasno u ove novembarske dane bogate uspomenama.

Zaista vidim – ne u sećanju nego pred sobom! – strme sokake iznad Sarajeva kojima se, kao dečak, penjem u rano jutro. Vidim magličasto modru boju prezrelih i opalih šljiva što leže na kaldrmi kraj ogradâ, kao prolaznikova nafaka. Osećam njihov ukus. Pratim pogledom duge niti jesenske svile kako plove bistrim vidikom.

Slušam prigušen smeh iz zatvorenih avlija i melodioznu i misaonu reč prolaznika, koja treperi nasmejana ili smrtno tužna, ali živa i neprolazna.

Listam još jednom knjigu pesama koju sam čitao u novembarsko predvečerje, na niskom prozoru mog đačkog stana nad Bistrikom. Viktor Igo. Prepušten sam sebi, samoučki sričem francuske stihove, i nemirna srca, sa suznim uzlom u grlu, naslućujem daleke svetove koji me privlače lepotom, širinom, slobodom.Takvi i slični doživljaji i prizori mojih dečačkih i mladićkih godina prolaze brzo ispred mojih očiju. Davno je to bilo, ali nije sećanje nego je živi život. I sada, evo, zagledan u modre površine neba koje se javljaju na mestu opalog lišća, vidim jednu po jednu godine i decenije svog života, ali ne vidim ni jednog trena koji nevidljivo a čvrsto ne bio vezan za Bosnu, za Sarajevo i Bosnu.

I u ove dane kada proslavljamo novembarski praznik velikog i konačnog preporoda naše zemlje, ja samo nastavljam svoj nepresušni dijalog s Bosnom, sa Sarajevom i Bosnom. Preslišavam se strogo i vidim da – za svoje veliko dobro! – ništa nisam zaboravio, da u meni (ne u mom sećanju nego u meni!) živi, živa i cela, sva i svagdašnja Bosna. Sarajevo i Bosna.

Ivo Andrić, Staze, lica, predeli, Sarajevo 1986.