Slavili smo pobjede
sa elitom grada
dok nam virus nije
unišo ozada.

Taman kad smo stjerali
u torove stada
kum nam jedan virus
stjera odozada.

Pa i sad nam bolesnim
ne umire nada:
Slab je virus koji
uniđe ozada.

Iz razlog prostog
Lombardija strada:
Ušo je i sprijeda
Ne samo ozada.

Od maske je gušća
Doktor Ante brada
ona takvim raste
sprijeda ko ozada.

Biće da taj virus
Što iđe ozada
četvrt vijeka ovdje
torovima vlada.

.