Što mislite da je vrijedno poručiti budućim pokoljenjima o životu koji ste proživjeli i lekcijama koje ste kroz život usvojili?

Želio bih da prenesem dva zapažanja, jedno intelektualno i jedno moralno. Intelektualno zapažanje je sljedeće: Kada izučavate bilo koju materiju, ili uzimate u obzir neku filozofiju, pitajte se samo kakve su činjenice i kakva je istina koju te činjenice potkrepljuju. Nikada ne dozvolite da vas zavede ono u što želite da vjerujete, ili ono za što mislite da bi bilo društveno blagotvorno kada bi se u to vjerovalo. To je intelektualno zapažanje koje bih želeo da im prenesem.

Moralno zapažanje koje bih želeo da im prenesem je veoma jednostavno. Rekao bih: ljubav je mudrost, mržnja je nepromišljenost. U ovom svijetu koji postaje sve tješnji i povezaniji moramo naučiti da podnosimo jedni druge. Moramo naučiti da se iznesemo s činjenicom da neki ljudi govore stvari koje se nama ne sviđaju. Jedino na taj način možemo živjeti zajedno, a ako hoćemo da živimo, a ne da umremo zajedno, mi moramo steći dar suosjećajnosti i trpeljivosti koji su ključni za opstanak ljudskog roda na ovoj planeti.