Često zaboravljavmo kako važno značenje imaju čovjekove ruke. On se po rukama razlikuje od svih drugih stvorenja na ovom svijetu! M. Heidegger je napisao jedan tekst o rukama koji je po sadržaju dubok i poučan za praksu. Ruke su nam tako bliske da ih više i ne zamjećujemo! Čovjekove su ruke u uskoj vezi sa mišljenjem, pameću. I sve što vidimo oko sebe, sva tehnička čovjekova dostignuća su praktički začeta u pameti a preko čovjekove ruke sprovedena u djelo: od bešike, mikroskopa, teleskopa pa do atomske bombe! Možda nije suvišno bar ponekad pomisliti na naše a i na ruke drugoga!?

"Ruka pripada po našim uobičajnim predstavama organizmu našega tijela. Sama bit ruke ne može se nikada odrediti kao tjelesni organ za hvatanje i iz ovog razjasniti. Organ za hvatanje posjeduje npr. majmun ali on nema ruku. Ruka je beskonačno različita tj. kroz bezdan biti, od svih organa za grabljenje, hvatanje: šape, nokta i kandže. Samo ono biće koje govori tj. misli može posjedovati ruku i dovršavati svojim ruko-vanjem djela ruku. Samo djelo ruku je bogatije nego što obično mislimo. Ruka ne dira i ne hvata samo, ne pritišće i ne gura. Ruka ne pruža, doduše, samo stvari nego se ona pruža i uzima s drugom rukom. Rukuje se. Ruka drži. Ruka nosi. Ruka crta. Ruke se sklapaju kad čovjek postaje ponizan. To je sve ruka i to je pravo rukodjelstvo (Hand-werk). U ovom rukodjelstvu počiva ono što mi nazivamo rukodjelstvom. No geste, pokreti ruke prožimaju posvuda jezik i to baš tada najčešće, kad čovjek govori, dok on šuti (šuteći misli). Čovjek govori utoliko dok on misli ne obratno kako još uvijek misli metafizika. Svaki pokret ruke u svakom njezinom djelu nosi se u elementu mišljenja. Cjelokupno djelo ruke se temelji u mišljenju. Stoga je mišljenje samo najjednostavnije i najteže čovjekovo rukodjelstvo ukoliko ga se u određenom trenutku želi pretvoriti u djelo. "

Heidegger, Martin: Was heißt denken? Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1997, str. 51.

Pripremio Josip Andrić