Jedan od takvih je Sekula Dugandžić iz Lepenice kraj Kiseljaka, slikar naivne umjetnosti, poznat po svome posebnom stilu slikanja koji se zasniva na velikoj osjetljivosti i entuzijazmu za svijetom koji ga okružuje, za svijetom u kojem živi. Ovdje predstavljamo jedan dio njegova opusa, koji se odnosi na opisivanje i razumijevanje nacionalizma i rata; slike su to kojima Dugandžić približuje strahovitu istinu zla i suočava nas sa zlom u nama i zlom izvan nas. Odvojite 7 minuta da pogledate kratki film 'Sekula od Istine' Jasminka Mulaomerovića i Ilhana Dervovića: minute su to koje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim, a ako dopustimo zasigurno će nas oplemeniti i učiniti boljim ljudima - ili barem suočiti s Istinom.

"Primam velike kritike. Govore mi da sam protiv Boga i naroda. Ali, ja sam to što jesam i hoću da kažem što jesam. Ako me je Bog stvorio valjda mi je dao riječi koje treba da govorim i u njegovo vrijeme", poručuje Sekula.

(slika: Dance Macabre)