Lisica koja se prejela

Gladna lisica opazi pukotinu u skladištu gdje su seljani držali meso. Odmjeri je i lako se provuče, te navali na meso.

Pošto se najede krenu da izađe ali sada pukotina bi isuviše mala da se provuče. Od muke stade stenjati i cviljeti. Druga lisica koja je tuda prolazila, ču njeno stenjanje, priđe i upita šta joj je.

Kad sazna šta se dogodilo reče joj:

*

Lav i lisica

Stari lav, nemoćan da izlazi u lov i sam nabavlja hranu, uvidje da to mora učiniti po određenom planu. Zato se povuče u pećinu i poče pretvarati da je bolestan.

Tako je proždirao životinje hvatajući ih kad su dolazile u posjetu.

Jednoga dana dođe lisica, ali ona prozre njegovo lukavstvo. Zaustavi se podalje od pećine i zapita ga kako se osjeća. On odgovori „loše“, i kad je upita za razlog zašto ne ulazi, ona mu reče:

*

Mačak i kokoši

Dočuje mačak da na jednom imanju pobolijevaju kokoši. Stoga se preruši u ljekara, uzme potrebne instrumente i ode tamo.

Zaustavi se pred imanjem i stane ispitivati kokoši kako im je. One mu upadnu u riječ i reknu:

Autorica ilustracija: Nermina Reko, Prometej.ba