Uz mnoštvo drugih simboličkih značenja koja se uz njega vežu, konj je simbol plahovitosti žudnje, čovjekove mladosti, sa svim njezinim žarom, plodnošću i plemenitošću. Konj je simbol snage, stvaralačke moći, sa spolnim i duhovnim značenjem istodobno, simbolički pripada i podzemnom i nebeskom svijetu. Crni konj najčešće simbolizira smrt. Bijeli konj simbolizira uzvišenost, na njemu jašu junaci, duhovni pobjednici, svi veliki mesijanski likovi (Isus Krist, Muhamed, Buda).

akonj1

Konj je jedan od glavnih arhetipa koji su se utisnuli u ljudsko pamćenje. Njegov simbolizam obuhvaća oba pola kozmosa, gornji i donji, i stoga je univerzalan. Simboličkom značenju konja u Rječniku simbola posvećeno je nekoliko stranica.

Iako je prosječan čovjek našega vremena zaboravio simbolički govor, duboka je povezanost čovjeka i konja da bi se zaobišlo – kad se za to pruži prilika – krdo poludivljih konja na širem području planine Cincar u livanjskoj općini. Na ovoj prostranoj planini, konji proživljavaju najbolje dane u godini, između ljetnjih žega te snjegovite i burne livanjske zime. Valjda navikli na česte posjete, ljude gotovo uopće ne doživljavaju. Poludivlji konji, koji palagano postaju prvorazredna turistička atrakcija, odnedavno su zakonom zaštićeni od ljudi, jer su im ljudi najveći neprijatelji.

Više fotografija u galeriji Divlji konji na prostranstvima Cincara

Prometej.ba | 10/2013

Fotografije: Ivica Matišić