Trijaski polifazni submarinski vulkan Tethys rodio se ranije, prije nas i ove strašne tragedije, krajem donjeg trijasa s kulminacijom u srednjem i završetkom početkom gornjeg trijasa (oko 245 – 228 mil. god.). Ostatke tog dragulja u središtu Rame glavninom možemo vidjeti između naselja G. i D. Višnjani u masivu sredogorja Krstaca.

1

Trijaski vulkan Tethys i današnji ostatci u masivu Krstaca (910 m n.v.)

Miro 2

Pogled s jugozapada Plemine stijene prema magmatskom tijelu Krstacu

Do vulkana Tethys – Krstac može se doći magistralnom cestom M16-2 i dalje lokalnom cestom koja vodi prema naselju Lug. Iako je općina Prozor – Rama površinom relativno manja, u njenoj litosferi (zemljinoj kori) zastupljene su sve vrste stijena prema postanku: magmatske, metamorfne i sedimentne. Najveći dio zahvaćaju karbonatne sedimentne stijene a jedan manji dio su metamorfne i magmatske stijene. Magmatske stijene koje su svojom glavninom vezane za submarinski proces nastanka trijaskog vulkana Tethysa, nalazimo u masivu Krstaca a izolirano i u puno manjem opsegu i drugdje na području općine. Vulkan Tethys je genetski povezan s jablaničkim gabrom u procesu nastanka i oblikovanja Tethys subdukcijske zone. Nestrpljivo smo čekali dan kad ćemo poći prema vulkanu. Početak je devetog mjeseca. Prije obilaska Tethysa moramo se popeti uz liticu, s pojavom gipsa, s koje se dobro i lijepo vidi Tethys. Idući prema D. Višnjanima opažamo petrološku različitost između prijeđenog i dijela puta kojim idemo dalje. Ostatci vulkana Tethyis pokazaše nam se u punini. Gledamo, uzimamo i fotografiramo kamenje i razgovaramo o tome što se ovdje dogodilo u trijasu… Nastavljamo put, zastajemo, a pogled nas vuče prema sutjesci rijeke Rame i Ramskoj tektonskoj potolini.

Miro 3

Gipsna litica

miro 4

Fotografiramo s gipsne litice sjeveroistočne dijelove Tethysa

miro 5

Prije polaska prema Tethysu bijasmo uz „korito“ rijeke Rame (360m n.v.), u „društvu“ sa sedrotvorcima i učincima njihova rada

miro 6

Nezaboravan pogled na sutjesku rijeke Rame, Ramsku tektonsku potolinu s Radušom i Ramskim jezerom

miro 7

Bezimeni potočić žubori i obli magmatsko kamenje noseći ga koritom. Voda hladna, čista i dobro je došla da utaži našu žeđ. Neprocjenjivo blago, voda iz magmatskog tijela bez mogućnosti većeg onečišćenja u užem području…

miro 8

Odmor na D. Višnjanima (690m n.v.), u središtu vulkana Tethys

miro 9

Ostatci trijaskog vulkana Tethys - Krstac

miro 10

Kvarckeratofiri i keratofiri dijelom izgrađuju sredogorje Krstac – kisele i neutralne efuzivne magmatske stijene

miro 11

Raspadnute kvarckeratofirske magmatske stijene s proslojcima tufa

miro 12

Andezit (Porfirit) – efuzivna neutralna magmatska stijena

miro 13

Andezit (Porfirit)

miro 14

Fotografirani prizori pratili su nas prema G. Višnjanima

miro 15

Oksidirani efuziv bazalt (bazična magmatska stijena) na G. Višnjanima, na nadmorskoj visini od 1050m

miro 16

Rasjed, Pasja (1689m n.v.) - Plemina stijena, viđen iz G. Višnjana

miro 17

Pogled s „vulkanske kupe“ na dio ramske tektonske potoline, ramsko miocensko jezero i okomitu Klečku stijenu (1154m n.v.)

miro 18

Korito i tok rijeke rijeke Crime koja svojom erozivnom snagom troši magmatsku podlogu, omogućujući pronalazak taložnog opala i listića zlata

miro 20

Na putu prema Šerovini i Skrobučanima…

miro 21

fotografiramo žičnu magmatsku bazičnu stijenu dijabaz

miro 23

Dragulji, kakve možemo pronaći u širem prostoru Tethysa - pegmatiti: rijetkost, trajnost i ljepota

VIDEO: Trijaski vulkan Tethys

1

Trijaski vulkan Tethys i današnji ostatci u masivu Krstaca (910 m n.v.)