Budući da se nalazi u neposrednoj blizini grada Sarajeva, predstavlja izuzetan prirodni spomenik, kojega je nemoguće ne posjetiti, a doći u Sarajevo, jer će svatko po dolasku u Sarajevo najprije čuti za čaroliju bistre i hladne rijeke podno Igmana čija vrela predstavljaju jednu od najvećih prirodnih ljepota na ovim područjima.

Još za vrijeme Austro-Ugarske, područje „Vrela Bosne“ je uređeno kao park, a ta koncepcija je zadržana do dan-danas. Za vrijeme posljednjeg rata, „Vrelo Bosne“, kao i skoro svake druge prirodne i kulturne destinacije na ovim područjima, prepušteno je zubu vremena i na trenutak je sakrilo svu svoju prirodnu ljepotu. Zahvaljujući mladim aktivistima koji su vođeni raznim međunarodnim ekološkim organizacijama, 2000. godine pokrenuta je velika revitalizacija cijelog područja „Vrela Bosne“, kojoj je vraćena sva prijašnja raskoš i kojoj su nanovo otkrivene sve prirodne ljepote ovog područja.

Cijeli kompleks koji spada pod park „Vrelo Bosne“ jako je bogat raznim vrstama flore i faune, koji ovaj ambijent čine privlačnim mjestom za odmor i izlete. U svrhu što boljeg doživljaja svih čari „Vrela Bosne“, napravljeni su brojni mostovi preko raznih rukavaca i jezeraca te staze, koje omogućuju svim posjetiteljima potpuni ambijentalni doživljaj. Branama i raznim pregradama napravljena su umjetna jezerca za ribe i labudove koji su posebna turistička atrakcija.

Za vrijeme vikenda i praznika „Vrelo Bosne“ je jedno od najposjećenijih turističkih destinacija u Sarajevu, a za sve posjetitelje osiguran je dovoljan broj restorana i odmarališta, koja se svojom privlačnošću savršeno uklapaju u cijelo područje. Posebna turistička atrakcija na ovom području su fijakeri koji vas za malo novca voze kroz veliku „Aleju“ dugu tri kilometra, uz koju su uzduž poredana pretežno stabla divljeg kestena, i koja povezuje banjski kompleks hotela „Ilidže“ s „Vrelom Bosne“.

Možemo se složiti da cijelo područje BiH obiluje raznim prirodnim ljepotama, koja, nažalost, nisu dovoljno zaštićena od propadanja, kako od vremena tako i našim nemarom, ali upravo neki primjerni projekti kao što je „Vrelo Bosne“ trebaju nam biti primjer da više imamo obzira prema prirodnim ljepotama kojima obiluje naša Zemlja. Uz malo rada i truda mogu se ostvariti razni prirodni projekti koji bi imali dugoročnu trajnost, a nama bi pomogli da otkrijemo skrivenu ljepotu naše Domovine.