Sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo je za 8. maj najavio protest protiv djelovanja Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Protestni skup se organizira pod motom Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i nastavnika ističući da učenici uče napamet nepotrebne podatke. Očit primjer opterećivanja učenika nebitnim podacima je i test za internu evaluaciju iz predmeta Društvo u 5. razredu. U testu je bilo i pitanje: Koliko zvjezdica ima na zastavi Bosne i Hercegovine? Uposlenici državnih institucija ne znaju državnu zastavu pravilno postaviti, a od desetogodišnjih učenika se traži da znaju koliko zvjezdica ima na zastavi BiH!? Da je važno koliko je zvjezdica na zastavi, pisalo bi u Zakonu o zastavi BiH da na zastavi ima 9 zvjezdica, a ne samo red bijelih petokrakih zvjezdica.

Osnovno obrazovanje je skoro dvije decenije u procesu reformisanja, a pred nastavnike se postavljaju sve teži zadaci. Nastavnici su pod presijom zbog neoragniziranosti u uvođenju inovacija, nelogičnih pravilnika, besmislenih poslova u vidu obavljanja istog posla više puta, nelogičnih i obimnih nastavnih planova i programa. Raditi u ovakvim okolnostima i sačuvati se od stresa, možeš samo ako se praviš lud.

Kada se isključi subjektivnost i analizira se proces stvaranja haosa u osnovnom odgoju i obrazovanju, dođe se do zaključka da su u tome dobrim dijelom učestvovali i nastavnici koji su većinom članovi Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja. A sad Sindikat zahtijeva obrazovanje po mjeri nastavnika?! Šta je nepravilno u djelovanju Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade, a šta u djelovanju Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo? U odgovoru na ovo pitanje je i odgovor na pitanje zašto je reforma osnovnog odgoja i obrazovanja donijela nastavnicima nepotrebno povećanje obima posla a učenicima nepotrebno povećanje obima znanja koje moraju usvojiti.

Testove za internu evaluaciju su izrađivali nastavnici, kao i kataloge ispitnih pitanja i nastavne planove i programe. Pošto se za ovakve poslove angažiraju najbolji nastavnici, onda već imamo obrazovanje po mjeri najboljih nastavnika. Uvijek su nastavnici učestvovali u izradi nastavnih planova i programa, a za vrijeme mandata ministra Elvira Kazazovića nastavnici su kroz stručne aktive dobili presudni utjecaj na sadržaj nastavnih planova i programa, kataloga ispitinih pitanja i testova zbog čega je nekorektno smatrati odgovornim Ministarstvo zato što učenici uče nepotrebne podatke u školi. Pravi je problem u tome kakvi su nastavnici najglasniji u predmetnim stručnim aktivima? Kakvi su odnosi među članovima stručnih aktiva? Kakvi su odnosi među članovima Sindikata? Ni stečena stručna zvanja: mentor, savjetnik i viši savjetnik nisu pokazatelj stručnosti nastavnika niti da su oni sposobni za velike promjene u nastavi. Ocjenjivanje nastavnika je prilično subjektivno: ili je po simpatijama ili se svi ocjenjujuju istom ocjenom, a uglavnom se prakticira ovo drugo.

Za vrijeme mandata ministra Safeta Halilovića Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je donijelo Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalne škole i predškolske ustanove Član 1. U cilju provjeravanja kvaliteta i efikasnosti nastavnih planova i programa i uvođenja novih oblika i načina rada, nastavnih sredstava, tehnologija i sl. u odgojno-obrazovnom radu, može se osnivati nova odgojno-obrazovna ustanova ili se postojeća kao cjelina ili djelimično može proglasiti eksperimentalnom.

Pravilnikom je propisano da se za projekte koji se provode u eksperimentalnim školama moraju obezbijediti finansijska sredstva, a to znači i da nastavno osoblje treba da bude plaćeno za realizaciju projekta. U medijima se stalno ističe da su djeca pokusni kunići kao nešto negativno, kao da se na djeci provode medicinska istraživanja, a ne kvalitet nastavnih planova i programa, novih oblika rada i tehnologija. Eksperiment je naučna metoda i neophodno ga je provesti, na primjer, da bi se ocijenio kvalitet nastavnog plana i programa. Problem je što su eksperimentom obuhvaćeni učenici svih škola čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Od početka školske 2016./2017. godine u 10 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo se vodi i elektronski dnevnik kao pilot projekat čime se nastavnicima u tim školama povećao obim posla, a plaća je ostala ista. Iako dugi niz godina Ministarstvo provodi reforme u osnovnom i srednjem obrazovanju, nije poznao da je neka škola u Kantonu Sarajevo proglašena eksperimentalnom, niti da je Sindikat zahtijevao konkretno primjenu ovog Pravilnika koji još stoji na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. Jesu li i Ministarstvo i Sindikat zaboravili na Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalnih škola? Da se poštuje Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalnih škola ne bi bilo razloga za proteste prosvjetnih radnika u Kantonu Sarajevo. Sve je uređeno zakonima i pravilnicima, problem je u tome što se ne poštuju.

Autorica: Arifa Isaković

Stavovi iznijeti u ovom tekstu pripadaju autorici, ne nužno i uredništvu portala Prometej