Ameriko, viđećeš svog jada
Što nam diraš Dodik Milorada
Što mu ne daš da po tebi hodi
Da u miru poslove on vodi
*
I još huškaš druge velke sile
Da im dušman bude Dodik Mile
Kom je dušman Dodik Milorade
Tom o glavi i svi Srbi rade
*
Neće Srbin mirno sjeđet kući
Dok mu Milu hoće Amer tući
No će jamit katance i lance
Pa u njiha skovat Amerkance
*
Sveti Sava a i drugi sveci
Za Dodika lećeće ko meci
Znade svak da nebeska smo nacija
Ne može nam ništa avijacija.

(Amer Tikveša, Prometej.ba)