Vjeronauka za 7.razred osnovne škole, Omerdić i Kalajdžisalihović, El Kalem, Sarajevo, 2005. str 9: „U našoj ponosnoj Bosni i Hercegovini je bilo mnogo boraca koji su vlastitim životom potvrdili veličinu i istinitost svoga šehadeta. I danas su Bošnjaci spremni na tu potvrdu šehadeta, ako zatreba, braniti Vjeru i Domovinu.“ Gomila insinuacija i ni na čemu utemeljenih tvrdnji. Može li domovina biti ponosna i na osnovu čega je BiH ponosna? To je kao nešto što se podrazumijeva! Da ne govorimo kako bi udžbenik koji pretenduje da nekog uputi u bilo kakvu nauku trebao izbjegavati epitete. Potom, tvrdnjom da su Bošnjaci spremni braniti Vjeru (velikim slovom) negira se mogućnost da Bošnjak bude i ateista, a kamoli da može biti neke druge vjere osim islamske. Potom, koju domovinu (opet velikim slovom)? Ako se misli na BiH, da li to znači da je Bošnjaci van BiH nisu spremni braniti ili ih nema van BiH ili bi došli da je brane ako je zadesi neko zlo? Ko ih je sve na kraju krajeva stigao anketirati kako bi se ustvrdilo da su spremni? Naravno, patriotski slatkorječivi autori nisu se potvrdili da ijednu tvrdnju objasne ili potvrde konkretnim dokazom jer cilj nije to, cilj je da i ti budeš spreman poginuti za apstraktne interese (iza kojih se kriju sasvim konkretni privatni interesi) ako si Bošnjak, a jesi, vjerovatno rekli bi oni, čim pohađaš islamsku vjeronauku.

Vjeronauka za 8.razred, Š.Sulejmanović, E.Kapetanović, El Kalem, Sarajevo, 2005. str. 191: „Bosanski muslimani su domicilno stanovništvo koje je živjelo u Bosni i Hercegovini i prije dolaska Osmanlija u naše krajeve.“ Ne postoji nijedan podatak da su se ljudi koji su živjeli prije dolaska Osmanlija na prostoru BiH izjašnjavali kao muslimani. Navedenom se rečenicom to sugerira, ali takav stav je netačan i zlonamjeran. Upravo s dolaskom Osmanlija na ove prostore dolazi i islam. Međutim, da bi opravdali svoj stav autori nastoje stvoriti vezu između bogumilstva i islama. „Još od XII stoljeća na ovim prostorima raširilo se bogumilsko učenje koje se pojavilo od kršćanskih učitelja, ali je neosporno da je na razvitak bogumilstva djelovao i islam.“ Na osnovu čega autori tvrde da je to neosporno? Kako je moguće da je islam utjecao na razvoj bogumilstva ako Crkve bosanske nestaje s dolaskom Osmanlija? Razvili su je tako što je nestalo? Kako uopće mogu tvrditi da se radi o bogumilima ako niti u jednom izvoru niko od pripadnika učenja Crkve bosanske sebe nije imenovao kao bogumila?
Na osnovu proizvoljnih i netačnih tvrdnji, oni donose zaključak: „Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da su bosanskohercegovački muslimani starosjedioci ove zemlje. Najveći broj njih je napustio bogumilsku vjeru i prigrlio islam. Oduvijek su živjeli na ovim prostorima i stoljećima nepokolebljivo branili Bosnu i Hercegovinu od svih vanjskih nasrtaja i unutarnjih pokušaja njenog razaranja“ (Isto, str. 191-192). Cilj ovakvih stavova nije ništa drugo nego historiju islama proširiti u beskonačnost i tako mlade naraštaje učiti da muslimani na osnovu tradicije imaju monopol na BiH.

Pravoslavna vjeronauka za 7.razred osnovne škole, N.Pajić, Katihetski odbor, Banja Luka 2005: „Kosovska etika, izražena narodnim pjesmama, smatra se i danas najvišim dometom moralne svijesti jednog naroda, utkane u bol za izgubljenom državom koju treba vaskrsnuti oslobađanjem Kosova i svih srpskih zemalja…“ Vidjeli smo šta je značilo “oslobađanje“ dijela BiH koji se od “prekjučer“ zove Republika Srpska, između ostalog i genocid.

Pravoslavna vjeronauka za 6.razred osnovne škole, N.Mojsilović, Katihetski odbor, Banja Luka 2005: „Dok se hrišćanska crkva širila i jačala, crni oblaci Božijeg gnjeva skupljali su se nad prestupnim jevrejskim narodom. Proročanstvo Spasiteljevo, da od Jerusalima neće ostati ni kamen na kamenu, ispunilo se doslovce.“ Prestupni narod?! Da je živ, Hitler bi sigurno pozavidio na ovoj sintagmi.

Ja sam put, vjeronaučni udžbenik za 5.razred osnovne škole, R.Razum, Kršćanska sadašnjost, Zagreb-Sarajevo, 2004: „Poznate su njegove [Alojzija Stepinca] riječi izrečene 1942: 'Svaki narod i rasa kako se odrazuje danas na zemlji, imade pravo na život dostojan čovjeka. Svi oni bez razlike, bili pripadnici ciganske rase ili bilo koje druge, bili Crnci ili Evropejci, bili omraženi Židovi ili ponosni Arijci, imadu jednako pravo da govore: 'Oče naš koji jesi na nebesima.'' “ Dakako, nema upute da riječ “cigan“ ima diskriminatorsko značenje te šta je rađeno ljudima koji su se tako nazivali; nema ni upute da Židovi nisu omraženi niti ih se smije kao takve percipirati; nema ni upute da u Alojzijevom govoru ponosni Arijac nije ništa drugo nego Hitlerova fikcija zbog koje je stradalo šest miliona Jevreja; nema ni upute da im Stepinac nudi oprost samo ako se pokrste.

Što će biti s nama kad armija religijskih nacionalista formirana ovakvom vjeronaukom postane punoljetna? Trebamo se to zapitati.