Ponovo je bahati ološ, po ko zna koji put, skrivio udes. Ovaj put je to Armin Berberović, koji je ubio Azru Spahić. Doktorica Spahić je uz sve to bila izuzetan čovjek s natprosječnim uspjesima.

Poslije ovog tragičnog ubistva, po ko zna koji put, reagovao je svaki nivo vlasti po ustaljenom metodu. Malo žalosti, malo obećanja i malo skidanja krivice i propitivanja nadležnosti. Nije do nas - do njih je.

Prije više godina, doslovno isto, po ko zna koji put, slušali smo iste izjave nakon ubistva Selme i Edite. I tada se redala vlast u izjavama, samo ona druga, a opozicija tražila promjene. Promjene, kao što vidimo, nisu donijeli ni jedni ni drugi.

No, jučerašnje saopštenje Općinskog suda u Sarajevu najbolje pokazuje da država Bosna i Hercegovine ne postoji, iako je opasno reći da država ne postoji čak ni kad se to kristalno jasno pokaže. Bitno je govoriti da postoji, samo je treba popraviti – punih 30 godina.

No, kada institucije države poput suda daju saopštenje kakvo su dali, tada je jedini zaključak da je ovo divljina, čime stvari postaju sasvim jasne, što ih ne čini manje nepravednim.

Replicirajući ministru unutrašnjih poslova Admiru Katici, Prekršajno odjeljenje ovog suda navest će nekoliko stvari koje vrijedi razložiti. Katica je izjavio sljedeće: „Policijski službenici imaju problem kada zaustave višestruke povratnike jer im Prekršajno odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu ne odobrava oduzimanje vozila višestrukim povratnicima. Prošle godine smo imali 178 takvih slučajeva gdje nije odobreno oduzimanje vozila bahatim vozačima.“

Sud je replicirao da auta uzima privremeno.

„...sudije drugostepenog suda su zauzimale stav da policijski organ ima zakonsko ovlaštenje da izrekne zaštitnu mjeru 'Privremeno oduzimanje predmeta' kada je to neophodno radi zaštite javne sigurnosti (član 22. Zakona o policijskim službenicima KS), uključujući i motorno vozilo."

Da li ministar, ponavljamo, ministar Katica ne zna ko zapravo donosi odluku? Zašto to ne zna nakon svih ovih godina? S druge strane, zašto sud javnosti daje na znanje da je u pitanju također sud, samo drugostepeni?

„A uz obrazloženje da se privremena mjera oduzimanja predmeta ne može tražiti zahtjevom ovlaštenog organa prema sudu u prekršajnom postupku jer sudija u prekršajnom postupku nije ovlašten za izdavanje takve naredbe.“

Sud se, dakle, proglašava nenadležnim. Kriv je, rekosmo, neko drugi.

„Na temelju iznesenog, MUP KS je u mogućnosti da na osnovu člana 22. Zakona o policijskim službenicima KS izriče zaštitnu mjeru 'Privremeno oduzimanje predmeta.“

Potom vidimo da je kriv zakon, odnosno, zakonodavna vlast koja nije donijela ništa sem ovog famoznog člana 22, pa ne postoji nikakav član 23 koji bi bio drugačiji. Ukoliko i postavite pitanje zakonodavnoj vlasti, odnosno, bilo kojem parlamentarcu, on će vas uputiti na neku drugu adresu, kantonalnu, federalnu, državnu ili nazad u sudsku vlast. Jedno saopštenje bilo je dovoljno da shvatimo da u ovom društvu nije usklađeno ništa ni sa čim, a razbijena vojska nije vojska, kao što ni porozan sistem nije sistem.

Tako nam je Općinski sud dao saopštenje od kojeg nema nikakve koristi, što je valjda i njima postalo jasno u jednom trenutku, pa da poprave rejting dodali su u saopštenje i sljedeće:

„U periodu od 1. januara do 30. aprila 2023. godine, naplaćeno je 298.314,00 KM na osnovu izrečenih kazni, shodno odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.“

Sud je tako smatrao prikladnim da nam se, nakon što smo u medijima saznali da Berberović ima 2000 KM neplaćenih kazni, pohvali kako je obogatio budžet za 300 000 KM koje su nakucali penzionerima bez prsluka ili polise osiguranja, koji se voze u svojim malim autićima. Bijesne automobile, kao što i ptice znaju, slabašni policajci, kao ni još slabašniji sud, ne globe.

Kada je Sefić ubio dvije djevojke, poznanice s fakulteta, imao je 3000 KM neplaćenih kazni. Ajlu Hadžismajlović je udario i Tarik Aljović, još jedan bogataš. Trkači redovno imaju po nekoliko hiljada neplaćenih kazni, pa ne znamo šta nam sud poručuje, osim da nije sud nego inkvizitorski odred za sirotinju, preko koje pune budžet za vlastite plate. Biće ubistava, ali će biti i budžeta.

Ubijene su i Jelena i Hava, a teško je povrijeđen sin Danisa Tanovića. Istina, Tanovića je udario Spahović pa ni mediji nisu pretjerano bili oštri. Vlastita sigurnost je najvažnija, a „država“ ti je ne može garantovati.

Riječ o medijima.

Nakon dana posvećenog saobraćajnom ubistvu naredni dan će biti posvećen žestokim momcima sa vrućeg sarajevskog asfalta, kako bi neki novi tipovi poput Armina Berberovića dobro znali ko ima novac, kako se treba ponašati i gdje šta srediti, a to donosi i klikove i čitanost.

Možemo jedino biti sigurni da se ništa neće promijeniti, niti ćemo ikad više ugledati lica Azre, Selme, Jelene, Have, Edite...


Suad Beganović, Prometej.ba