Međunarodno društvo Church and Peace, ekumensko udruženje crkava za mir i miru orijentiranih zajednica, komuna i organizacija u Europi, prosvjeduje protiv većinske odluke Europskog parlamenta. Odluku su osudile i brojne druge udruge i organizacije, uključujući tisuću znanstvenika i istraživača.

Sa razočaranjem i prosvjedom reagira europski pokret Crkava za mir protiv odluke Europskog parlamenta 18. travnja, koji je regulacijom Europskog fonda za obranu otvorio put da u predstojećem višegodišnjem financijskom okviru (2021 – 2027) bude predviđeno 13 milijardi eura za istraživanje i razvoj naoružanja. Time EU po prvi put postaje financijerom europske industrije naoružanja i to novcem iz zajedničke kase, kojeg će nedostajati za druge civilne poslove. Ova suma će biti, uz to, proširena sa 6,5 milijardi eura za 'vojnu mobilnost'. Odgovarajuća ušteda pri nacionalnim izdavanjima za obranu nije planirana. Sa 328 protiv 231 glasova je dogovorena regulacija o obrambenom fondu zadnjeg dana sjednice.

U parlamentarnoj debati i pregovorima između Parlamenta, Komisije i Vijeća tijekom posljednjeg mjeseca, ipak se uspjelo isključiti iz projekta bespilotne dronove-ubice i to kroz inicijative GREENS/EFA. No i dalje su ostali uključeni naoružani dronovi i oružje za masovno uništenje, kao npr. nuklearno oružje. Zeleni (GREENS/EFA), Lijevi (GUE/NGL) i dijelovi Socijaldemokrata (S&D) uzaludno su pokušavali spriječiti nedopustive aspekte Odluke, između ostalog da Parlament nema pristup izdvajanjima i kontrolu novca, te kontrolu nad izvozom tehnologije naoružanja zemalja izvan EU, tako da više neće moći provjeriti krši li tko Zajedničko stajalište 2008/944/GASP, koje od 2008. regulira zabranu izvoza oružja u područja zahvaćena ratom ili zemljama koje vode rat.

Zajedno sa mnogim civilnim udrugama, Crkvama i organizacijama Church and Peace uvijek je iznova javno kritizirala i protestirala protiv prijeteće investicije milijardi eura u industriju naoružanja, pri čemu su se nasuprot tomu trebala reducirati sredstva za prevenciju nasilja i transformaciju nasilja na jedva 1 milijardu (od dosadašnjih 2,3 milijardi).

Pregovori o ovoj regulaciji su dovršeni, ali o višegodišnjem financijskom okviru 2021 – 2027 treba tek odlučivati Europski parlament u novom sazivu u jesen 2019.

Nenasilje i pravednost nisu samo utopije, nego put mira za cijelu Zemlju.

Stoga, poziva Church and Peace sa još oko stotinu organizacija i crkvenih udruženja, s pogledom na europske izbore, na:

Spasite mirovni projekt Europe!

Zalažite se za Europsku uniju koja će se bezuslovno zalagati za mir i ljudska prava.

Zalažite se za to da Europska unija čvrsto ostane na mirovnom projektu Europe, te da ne postane vojna sila.

Ne dozvolite da Europska unija u svrhu obrane od izbjeglica i migracija naoružava države koje vode ratove ili krše ljudska prava.

Jačajte sredstva Europske unije za poticanje nenasilnog rješavanja konflikata i ljudskih prava.

Prijevod: Prometej.ba/D.P.