Posljedice najveće prirodne katastrofe u povijesti Aceha danas se skoro i ne mogu primjetiti. Duž cijele obale su ponovo izgrađena nekoć razorena naselja. Moderne zgrade, džamije, kao i asfaltirane ulice odlikuju mnoga mjesta ovdje. Tržište je preživjelo, ribari redovno isplovljavaju na more i u tvornicama se proizvodi i radi – kao da se ogromni val, koji je 26. prosinca 2004. u ovoj provinciji usmrtio više od 160.000 ljudi, nikada nije ni dogodio. Oko sedam milijardi američkih dolara je tada iz cijelog svijeta stiglo za obnovu ove regije. "Nakon toga", objašnjava Felix Heiduk, stručnjak za Indoneziju u berlinskoj Zakladi za nauku i politiku, "dogodila se ponovna izgradnja i to takva kakva još nigdje na svijetu nije zabilježena. Kada se usporedi današnji Aceh sa onim prije katastrofe, primjeti se značajna modernizacija te provincije.“


No, to ne vrijedi kada se pogleda situacija na polju poštivanja ljudskih prava u ovoj provinciji. Tako se skoro neprimjetno u Acehu etablirao fundamentalistički režim. Stoga je Aceh i jedina provincija u Indoneziji u kojoj je uvedeno šerijatsko pravo i to sa nemalim posljedicama: "U proteklih deset godina javni život u Acehu se posve promijenio“, ističe Alex Flor iz organizacije 'Watch Indonesia!' sa sjedištem u Berlinu. "Tako je kao kaznena mjera za kockanje predviđeno batinanje, kao i za alkoholizam, te za izlazak sa partnerom, a koji nije bračni partner, brat ili sestra. Žene moraju uvijek i svuda biti pokrivene maramom i samo kao suvozači smiju sjediti na motociklu", kaže on. Nedavno je donešen i zakon da se homoseksualnost kažnjava sa do 100 udaraca bičem. Očekuje se i donošenje zakona po kome bi se bračni preljub kažnjavao kamenovanjem. Za to, naime, nedostaje još samo potpis guvernera.

  

Za provođenje tih zakona brine se posebna „šerijatska policija“ koja je osnovana uz službene policijske snage. "Ta šerijatska policija ima zadaću kažnjavati prijestupe", kaže Flor: "Kod prvog upozorenja prestupnika ta policija postupa prijateljski, ali se kasniji, primjerice, drugi ili treći prestup rigorozno kažnjavaju. Kazne su drastične, javne i služe kao opomena i zastrašivanje za ostale“, dodaje on.


To da je religija u Acehu mnogo izraženija nego u ostatku zemlje nije ništa novo. "Aceh je oduvijek nazivan 'verandom Meke‘", kaže Felix Heiduk. "Ova regija je predstavljala ulazna vrata za islam ka jugoistoku Azije i bila je najkonzervativniji dio Indonezije. Iz toga proizilazi i to da se tsunami iz 2004. tumači kao 'božja kazna za grešno ponašanje u Acehu‘", ističe Heiduk. "Političke grupacije su taj diskurs instrumentalizirale i za striktnu implementaciju šerijata. Tome se ljudi skoro i ne mogu suprotstaviti, osim ako ne žele da ih se proglasi osobama koje se ‘neislamski‘ ponašaju.“

 

Dio teksta objavljenog na portalu DW.de

autor Thomas Latschan