U Manifestu se opisuje ne samo razvoj kapitalizma, već i njegov globalni - globalizatorski - karakter (premda izraz "globalizacija" nastaje znatno posle). Opisuje se priroda kapitalističkih kriza, kao i razvoj radničke klase i objašnjava zašto ta klasa mora srušiti svako klasno društvo da bi se oslobodila.


Takođe, Marks i Engels se bave i odnosom komunista prema raznim konzervativno-socijalističkim, feudalno-antikapitalističkim i drugim malograđanskim partijama.


Danas, nakon 165 godina, Manifest Komunističke partije je i dalje politički proglas koji je najaktuelnije i najpreciznije objašnjenje društvenih protivrečnosti i kriza sa kojima se naše društvo suočava.


| Filip Šaćirović, član redakcije internet časopisa CRVENA KRITIKA