Knjigu su predstavili Azemina Krehić, pjesnikinja i sam autor – čitajući naizmjenično pjesme i sažimajući utiske i zapažanja recenzenata (Safeta Berbića, Ivane Golijanin i Muje Musagića); u dijalog su se spontano uključivali i pojedinci iz publike, te je bilo prilike da se razgovara i o duhovnopoetičkom postavu Grahovca kao autora, i o čitanju uopće, o recepciji i interptretaciji poezije i o njenom položaju generalno u današnjem svijetu.

“Nedvojbeno je da je Grahovac vrstan poznavalac i majstor jezika. Njegova poezija ima pečat koji ju izdvaja među ostalim pjesnicima, unutar tekuće bh. produkcije (…) Posebno velik značaj ovoj knjizi daje ciklus ‘Plesati s pjesnicima’. Upravo u njemu Grahovac pokazuje svoju vještinu koja je izbrušena do savršenstva. Teško da tko danas umije napisati pjesmu citirajući i ranije pjesnike i pjesnikinje, i nadovezivati se na njih, tvoriti nesmetano novu pjesmu, a da sve to ne izgleda kao kič i jeftin omaž. I zaista, naziv ciklusa je dostojan i primjeren onome što u sebi nosi jer Grahovac kao da ne razgovara sa pjesnicima, on to piše sa takvom lakoćom, da djeluje upravo kao da sa njima pleše” – kazala je u promotivnoj riječi Azemina Krehić.

Ona je navela i karakterističan pasaž iz recenzije Safeta Berbića:

“Amfora u snijegu sačinjena je od mozaika vlastitih krhotina koje je Željko Grahovac filigranski precizno i mirnom rukom arhitekte vraćao na njihovo mjesto. Amfora u snijegu laserski je precizna geometrija prostora koja je naizgled neprozirnost pjesničke nutrine učinila ne samo jasnom već i gotovo opipljivom.”

S obzirom na to da je Grahovac ujedno i jedan od najvrjednijih čitatelja-intrepretatora poezije, jedan od malobrojnih kritičara koji redovno prati tekuću pjesničku produkciju u nas – imalo se šta čuti i kad je riječ o kontekstu u kom pjesnici danas stvaraju, i kad je riječ o zanemarenom i još neosviještenom značaju poezije za obnovu humaniteta generalno.


Prometej.ba, 19. 4. 2022.


SASVIM MALEN

Sasvim malen

Kao dodir dva glasa m
U gore izgovorenom

Razmak između njih koji
Žmarcima na usnama
Žudi da bude spoj

Takav je upravo
Toliki je život

Tvoj
Jedvaizgovoren

Ili možda nijem
Moj