(II,1) Donosim vam praktična znanja i propise korisne, izvršavajte ih u ime svoga Gospodara i u moje ime.
(II,2) Nemojte sjediti skupa sa ženom u javnom prevozu ukoliko ste muškarac i skupa sa muškarcem ukoliko ste žena.
(II,3) Nemojte gledati turske serije. A nije preporučeno ni one na španskom jeziku.
(II,4) Nemojte pričati bezobrazne viceve i izbjegavajte društvo u kojem se to spominje.
(II,5) Nikada ne spavajte na boku: leđa krivite tako! Spavajte ili na leđima ako je tvrda podloga ili na trbuhu ako je mekana. Ne koristite posteljinu od poliestera ni jastuke sa perjem od ptica koje lete.
(II,6) Nemojte dugo sjediti za kompjutorom bez naočala, oči će vam zabliještiti i minutama nećete jasno vidjeti, a s vremenom će vid slabiti.
(II,7) Nemojte na hladnom betonu. Sjediti.

(III,1) Prihvatite ovu vjeru i bezuslovno budite uz nju. Širite ju.
(III,2) Ko god priča protiv naše vjere, otjerajte ga od sebe. Satana je u njemu.
(III,3) Nemojte se družiti sa jevrejima, hrišćanima i muslimanima koji neće da se promijene – oni ne vjeruju u našu knjigu i ne prihvaćaju našu savršenu vjeru. Njihova vjera je kriva i biće im na drugom svijetu kako je dato u (I,1) plus radit će teške fizičke poslove, dok ćemo mi sa rajskim ljepoticama uživati u rajskim šatorima.
(III,4) Pogotovo nemojte za bračnog druga uzimati nekog od njih.
(III,5) Čuvajte se onih koji sumnjaju u našu vjeru – lako vas mogu skrenuti na krivi put. Satanske sluge to su i Gospodar ne prebiva u njima.
(III,6) Bog vam neće oprostiti ako ne budete vjerovali u ovo. Njemu je posao da se bavi time da li vi vjerujete ili ne, da vas kažnjava ako niste i da vam daje nagradu ako jeste. Ta on vas je i stvorio samo zato da vjerujete u njega – veće svrhe nemate. Prihvatite to da ste nikakvi i da ste samo Božji uznici. Svaki grijeh koji napravite sprema se u vaš nebeski folder i bit će otvoren na Posljednjem danu.

(IV,1) Nevjernici vam pričaju da je Gospodar umijesio čovjeka i stvorio ga odjednom. Lažu vam. Mi vam kažemo, kako nam Gospodar reče: čovjek je nastajao evolucijom a majmun mu je rođak bliski. Ptice i gmazovi rođaci su njegovi. Nauka potvrđuje našu vjeru.
(IV,2) Mjesec je samo veliki kamen, Sunce obična zvijezda, jedna od milijarde milijardi onakvih, a Zemlja samo jedna od mnoštva planeta u Svemiru. Nauka nam daje dokaz još jedan da je naša vjera prava, a ne ono što nevjernici pričaju.
(IV,3) Milan će kada dođe Rakov čas biti prvak Evrope a Zvezda prvak Srbije. To vam kažem sada, pa kad se desi neka nevjernici povjeruju u istinitost ove Knjige i objavu našu.
(IV,4) Sokrat je udisao kisik, koji je otkriven tek koncem osamnaestog stoljeća. Zar vam treba veći dokaz za vjeru koju slijedite?
(IV,5) Objava naša samo je za one koji imaju razuma i koji slušaju glas Božji u sebi.
(IV,6) Pitate se zašto se Gospodar javlja preko Bika, ako mu je toliko stalo da znate za njega zašto vam se ne pokaže lično? E pa, hoće mu se tako. I nemojte se više to pitati.
(IV,7) Kad se budete ono gore pitali, znajte da je satana, moj konkurent koji operiše među nevjernicima, ušao i u vas.
(IV,8) Nema pitanja. Vjera ne trpi pitanja. Tako vam je kako vam je i vjerujte, da biste u Raj stigli.

(V,1) Pozdravljajte jedni druge sa 'tander štorm bik' a uzvrat neka bude 'bezbeli'.
(V,2) Ako vas budu pitali ko ste i šta ste, recite im: mi smo bikovci i Bik je naš učitelj. Ako vam ne povjeruju uputite ih na (IV,1) i (IV,4).
(V,3) Svake srijede u pola 12 i subote u 15 sati palite vatru na otvorenome, Gospodaru u čast. Prethodno popijte pola litre vode iz česme i jednu čašu Jane sa malo zrnaca cedevite.
(V,4) Isključivo Cedevite. Ako stavljali K-plus zrnca ili nekakve druge vitamine, pokvarili ste vatrenje i sila Božja vas dotaći neće.
(V,5) Ne označavajte Bika na svojim slikama na fejzbuku.
(V,6) Svaki prvi tjedan u mjesecu nemojte gledati TV. Gospodar će vam veliku nagradi dati na onom svijetu ako to radili. Dužnost to je vaša i grijeh je kršiti ju.
(V,7) Ne pričajte svojoj djeci Crvenkapicu i Snjeguljicu. Mogli bi ih zamijeniti sa Bikojedom. Samo im Bikojedu i njezina tumačenja čitajte.
(V,8) Ne jedite meso od bikova.
(V,9) Ne čitajte Feuerbacha. Na krivom putu učenje je njegovo.
(V,10) Jao vama nevjernici ako ne povjerujete u mene. Ozbiljno vam govorim.

(VI,1) Nemojte se čuditi i sumnjati u bilo šta iz Bikojede. Valjda Gospodar zna najbolje. Zar On da polaže račune uznicima svojim?!
(VI,2) Ja sam posljednji kojeg je Gospodar poslao. Poslije mene će dolaziti mnogi koji će govoriti da su oni pravi. Ne idite putom njihovim. Bikojeda je pravi put jedini.
(VI,3) Objave nastavak drugi put će ići. Na mnoga pitanja odgovoriti treba. Gospodar ne voli slobodu vašu: samo zacrtanom stazom hoće da idete.

Ovom izmišljotinom željeli smo uputiti kritiku vjerskim fundamentalistima, koji na vjeru i spise gledaju kao na gotovu, materijalnu činjenicu, u koju se slijepo vjeruje i koja se ničim ne smije dovoditi u sumnju. Namjera nam nipošto nije bila da kritiziramo vjeru u postojanje Boga kao Tvorca i kao poosobljenje principa Dobra, Istine i Ljubavi. Namjera nam je samo uputiti na promišljanje: mnogi su se kroz povijest javljali kao što smo se mi sad „javili“, samo u ozbiljnijoj formi, sa svojim naučavanjem za koje su tvrdili da dolazi izravno od Boga. Neki su uspjeli a neki nisu. Tko je upravu? To se ne može znati. A za ono što se ne zna, imamo pravo a i razumsku dužnost da bez posljedica preispitujemo, dovodimo u pitanje, istražujemo i pokušamo objektivno sagledati. Vjerski fundamentalisti, koji su zadojeni slijepim vjerovanjem bez postavljanja pitanja i koji su umislili sebi da baš oni slijede pravi put i da baš oni imaju legitimitet da određuju tko je vjernik i grešnik a tko nije, sigurno će opet potražiti sotonu u piscu ovog teksta. A možda je zli duh baš u njima, ako je vjerovati Bikojedi.