U najnovijem komentaru istaknula je kako je za vrijeme rada na CNN-u često dobivala naredbe da uključi lažne vijesti ili izbaci konkretne informacije koje nije odobrila američka administracija, sve s ciljem oblikovanja javnog mnijenja prema podupiranju ofenziva protiv Irana i Sirije.

CNN

Naravno, ovo su stvari već poznate i od ranije, dovoljno je samo pratiti spomenuti kanal pa da postane očito kako isti na brojne načine manipulira sadržajem kako bi se javnosti predstavili isključivo pro-američki geostrateški interesi. Demonizacija Sirije i Irana, kao i ostalih "nepodobnih" država, je svakodnevna pojava na CNN-u, no informacije koje je do sada objavila Lyon samo još dodatno potvrđuju model rada prema kojem se kreiraju i emitiraju propagandne vijesti na ovom, još uvijek, izuzetno utjecajnom međunarodnom kanalu.


"Ovo je jako opasno za američku javnost jer se ne daju točne informacije i ne dobiva se istinita slika naše vanjske politike", rekla je Lyon te istaknula kako CNN dobiva novac od američke administracije i drugih država te sukladno prema tome kroji vijesti u interesu istih.


Izvor: advance.hr