Od Vijeće ministara se očekuje da razmotri i prezentira izmjene zakona o zbrinjavanju ove kategorije, koje bi trebale biti usvojene u paketu sa nacrtom prijedloga budžeta. Ne budu li zadovoljni konačnim rješenjem, bivši vojnici će pozvati nevladine i boračke organizacije na masovne proteste.

dw.de