Sansal je rođen 1949. i počeo je da piše tek kao zreo čovjek. Pažnju javnosti privukao je knjigama o politici. Otpušten je sa mjesta direktora Industrijskog muzeja u Alžiru i u toj zemlji je nepoželjan. Uprkos tome, odlučio je da ostane. Sansal je objavio svoj prvi roman 1999. godine i od tada osvaja brojne nagrade. Jedna od njih je Nagrada mira njemačkih izdavača za 2011. Njegova najnovija knjiga je esej koji se u Njemačkoj pojavio pod nazivom „Alahove lude“ (Allahs Narren) – to je zastrašujuća analiza islamizma, u svijetu i u Evropi. Prenosimo njegov intervju dat za Deutsche Welle. Autori: Aja Bah/Darko Janjević.

 

 

DW: Gospodine Sansal, u vašoj novoj knjizi dajete prijeteću sliku islamizma. Kakva su vaša iskustva sa prvim islamistima u Alžiru, koji su tamo došli tokom šezdesetih godina?
Bualem Sansal: „Ja nisam musliman, nisam vjernik. Ljudi koji su tada došli u Alžir, bili su čudni. Nosili su brade. Ponašali se i oblačili drugačije od Alžiraca. I držali su revolucionarne govore. To je bilo zanimljivo. Većina njih je došla iz Saudijske Arabije ili Egipta. Govorili su o borbi protiv ateističkog, socijalističkog režima. Govorili su o islamu i o slobodi. To je bilo 1960. Do 1980. islamisti su bili svuda. I počeo je rat.“


Da li su to „Alahove lude“?
„Već tada smo ih tako zvali. Čovjek mora da je lud ako provede cio dan u džamiji, moli se cio dan i stalno viče: 'Alah, Alah, Alah'.“


Očigledno je da su ljudi tada potcijenili njihov politički uticaj. Da li Evropa sada pravi istu grešku?
„Da. U početku, islam je ušao u zapadno društvo i tražio mjesto u njemu. Nije ga našao. Svaka religija želi da bude zvanično legitimna u pojedinoj državi. Oni žele da grade svoje hramove ili svoje džamije i da podučavaju svoju religiju. Zapadno društvo je prilično ateistično i njih to ne zanima. Ali, muslimani žele svoje mjesto u državi. To stvara probleme. Jer ako islam ne napreduje, on se pretvara u islamizam.“


U vašoj knjizi žalite se da nema debate o islamu, čak ni u Evropi. Muslimanskim intelektualcima zamjerate „gromoglasno ćutanje“?
„Mi smo napravili tu grešku i posmatrali kako se naše društvo mijenja pod uticajem islamista. Oni su promijenili ponašanje žena i mladih. Mladi žele da se zabavljaju, ali više ne idu da igraju fudbal niti na plažu, već u džamiju. I mi intelektualci smo previdjeli kako nakon socijalnih dolaze političke i filizofske promjene. Intelektualci nemaju hrabrosti, nemaju smisla za politiku.“


al


Da li to znači da je potrebna rasprava o islamu?
„Da, jer islamizam proističe iz islama. Mora se ispitati odnos islama prema društvu, demokratiji, ženama, modernom svijetu. I ka državi. Ono što se za nas podrazumijeva, predstave koje imamo o državi, ne biste mogli da objasnite muslimanu koji je cio život proveo uz islam. U islamu ne postoje takva gledišta. Daleko je jače ono da bog vlada ljudima.“


To bi značilo da su islam i demokratija nespojivi?
„To što su trenutno nespojivi, ne znači da ih je nemoguće spojiti. Hrišćanstvo i demokratija su ranije takođe bili nespojivi. Bog je bio na vlasti i crkva je vladala ljudskim dušama. Tada se rodila demokratija i desio se rat između religije i demokratije.“


U vašoj knjizi kažete da je sada prekasno za političku debatu o islamizmu u Evropi. Zašto?
„Sve ima svoje vrijeme. Postojalo je vrijeme za razum, za analizu. To je bio posao intelektualaca. Trebalo je da napišem svoju knjigu 20 godina ranije. Zatim, postoji vrijeme politike. Ali, za to je sada prekasno. Islamisti su već tu. Mi (u muslimanskim zemljama prim. ured.) više nemamo moć nad muslimanima u Evropi, a nemate je ni vi. Zbog toga je isuviše kasno.“


Da li to znači da evropske demokratije nisu dovoljno jake da zaustave islamizam?
„One više nemaju snage da se izbore sa problemima 21. i 22. vijeka. One stoje kao zec pred zmijom. Strah ih je da kritikuju islam, niko se ne pokreće. Ali, moraju se pokrenuti!“


U kom smjeru?
„To je teško. Često sam prebacivao zapadnjačkim političarima da kod nas podržavaju diktatore i islamiste umjesto demokrata. Onda mi oni kažu, kod vas i nema nikog drugog. Imaju pravo. Alžirske demokrate ne možemo da kupimo u Evropi. Moramo da ih stvorimo sami. Ali, ipak je neophodno da se prekine sa prodajom oružja diktatorima i sa podrškom islamistima. Njemačka je to radila i još uvijek radi. Ja često kritikujem i muslimanske intelektualce. Šta oni rade u Evropi? U Parizu pričaju kako vlada u Alžiru nije demokratska? Pa to moraju da kažu u Alžiru! U muslimanskim zemljama demokrate moraju da se izbore za demokratiju. Muslimani moraju da preuzmu islam od islamista. Islamisti uništavaju njihovu religiju.“