U želji da se odgovori izazovima suvremenoga doba i doprinese stvaranju nove 'kulture dostojanstvenog umiranja i smrti', u Zagrebu će se u povodu 85. obljetnice postojanja i djelovanja Udruge Posmrtna pripomoć, Gajeva 29, Zagreb, u suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Udrugom posmrtna pripomoć održati od 14. do16. rujna 2016. u Klovićevim dvorima, Jezuitski trg 4, znanstveno – stručni skup „Čovjek i smrt“.

Činjenica vlastite smrtnosti jedna je od stvarnosti čije se tematiziranje danas izbjegava i potiskuje. Neovisno o tome što ćemo se svi mi prije ili kasnije susresti s tom stvarnošću, kao da želimo vjerovati da se smrt tiče nekoga drugog, a ne nas samih ili, pak, naših bližnjih.

Međutim, smrt je istodobno i jedna od najintrigantnijih tema svakome mislećem biću. Ona nije tek puki prestanak bioloških funkcija, nego je u susretu kulturoloških obilježja, znanstvenih spoznaja i osobnih uvjerenja puno više od toga. Način suočavanja s umiranjem i smrću, oblici žalovanja, rituali pokopa i sjećanja na umrle pokazuju koje značenje čovjek pridaje ne samo smrti nego i dostojanstvu umrle osobe. Smrt postavlja važna pitanja, no odgovori je nadilaze kao takvu i zapravo govore o životu - od njegovih bioloških odrednica pa do samoga smisla.

PROGRAM SKUPA

U svrhu dobivanja što cjelovitijih odgovora o pitanjima života i smrti koje suvremeno doba istodobno i nudi i traži, nužan je i dijalog iz različitih perspektiva. A to će se na ovome skupu nastojati ostvariti uz interdisciplinarni znanstveni pristup ovoj tematici koji neminovno uključuje biološke, antropološke, povijesne, psihologijske, sociološke, filozofske, teološke i ine spoznaje o ovome fenomenu.

Stoga, svi oni koji se žele upoznati s različitim viđenjima jedne od sastavnica čovjekova života - smrti - mogu doći i poslušati izlaganja, ali i pogledati izložbu Put u vječnost posvećenoj istoj temi.

Dobrodošli!


Ivan Markešić