Stanje je ekološki gledano katastrofalno. Odlagališta otpada predstavljaju jako veliki problem. Smeće možemo zateći na svakome koraku. Svima koji tu žive puna su usta „ljubavi“ prema svome kraju, prema Rami, ali njihovo ponašanje pokazuje upravo suprotno. Ne razmišljajući o mogućim posljedicama, odlažu smeće gdje god stignu. Tako nas na ulazu u Ramu iz pravca Tomislavgrada dočekuje „lijepa dobrodošlica“ – divlja deponija na Izlazu, koja pored sve ljepote Rame i Ramskoga jezera ljudima mora zapeti za oči. Isto tako na ulazu u Prozor iz pravca Jablanice nalazi se još strašnija deponija, glasoviti Ponir. Ali broj sličnih deponija je zastrašujući. Snimili smo neke od njih, koje možete pogledati na fotografijama ispod teksta. Posljedice za prirodu, o kojoj ovisi naš život, potencijalno su katastrofalne. Naime, geološka podloga su vapnenačke stijene s krškim reljefom, koji je pun pukotina. Zbog niske erozijske baze jezera taj otpad i tvari koje nastaju njegovom djelomičnom razgradnjom kreću se prema jezeru, što će u budućnosti izazvati zagađenje samog jezera. Otpad će se spustiti na samo jezersko dno, što će veoma otežati čišćenje toga otpada. Takve posljedice će imati i sve ostale deponije, jer smeće i otpadne tvari zbog propusnosti tla zagađuju podzemne vode, što će imati velike posljedice za čovjeka, ali i za cjelokupni biološki svijet. Znači, odlažući smeće svaki pojedinac radi protiv svog vlastitog života. Ironija, zar ne!? U Rami je potrebno da svi korjenito promijenimo svoj odnos prema prirodi. Treba da se osnuje ekološka udruga koja će više i aktivnije brinuti o ekologiji. Ne samo da se moraju promijeniti naše svakodnevne navike, što je samo po sebi dovoljno teško, već treba doći do korjenite katarze ramskoga čovjeka. Mora doći do promjene svijesti na poljima ekonomije, društva, politike, a nadasve ekologije… No mislite li da se ta misija može izvršiti kod nas?


1

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13