Koncert će se održati za Ivu Dalića, koji boluje od akutne limfoblastične leukemije te se trenutno nalazi na liječenju u klinici Malteser Krankenhause u Flensburgu, Njemačka. Za njegovo liječenje potrebno je oko 150 000 eura.


     Nastupaju:

1. Vokalna grupa "Arabella"
2. Etno skupina "Čuvarice"
3. Lucija Zovko, Marta Čolak i Dragica Čolak
4. Marko Babić
5. Matijana Suša
6. Nikola Matošević
7. Anita Šućurović, kao predstavnica zbora frame Rama Šćit
8. Ivana Nikolić, kao predstavnica zbora frame Rumboci
9. Marko Bošnjak & Prijatelji maloga Isusa
10. Teatar "Fedra" Bugojno